Pages

23 May 2016

VIDEO ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢNH PL.2560 NGÀY 07.05.2016

Những hình ảnh từ Đại Lễ Phật Đản PL.2560 tổ chức tại Chùa Phật Huệ Frankfurt am Main Đức Quốc ngày 07.05.2016
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites