Pages

22 March 2016

14 ĐIỀU DẠY CỦA ĐỨC PHẬThttps://static-s.aa-cdn.net/img/gp/20600004043952/nffoLRaXTjXmXLRj7mNoJr2tAVNRaEG-yNVvdRjVhCEGUOAEG389XEZGGkCxWRHRiEk=h900Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
An ủi lớn nhất của đời người là bố thí...


  1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
  2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
  3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
  4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
  5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
  6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
  7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
  8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
  9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
  10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ
  11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
  12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
  13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
  14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

  0 Kommentare:

  New Comments

  Chia Sẻ

  Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites