Pages

04 May 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN - CHƯ TĂNG TRÌ BÌNH VÀ VĂN NGHỆ

http://3.bp.blogspot.com/-hfttYGOsEZA/U_zH8IuXdtI/AAAAAAAAF-4/OaR_3rEYDCg/s1600/DSC_2967.jpgĐể làm sống lại hình ảnh của Chư Tăng đi khất thực thời đức Phật còn tại thế vào những dịp Đại Lễ Phật Đản và Vu Lan hàng năm chùa Phật Huệ thường tổ chức cho Chư Tăng Ni trì bình khất thực xung quanh khu vực Chùa.
Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem khổ lớn

CHƯƠNG TRÌNH CHƯ TĂNG TRÌ BÌNH KHẤT THỰC
NGÀY THỨ BẢY 07.05.2016

Để làm sống lại hình ảnh của Chư Tăng đi khất thực thời đức Phật còn tại thế vào những dịp Đại Lễ Phật Đản và Vu Lan hàng năm chùa Phật Huệ thường tổ chức cho Chư Tăng Ni trì bình khất thực xung quanh khu vực Chùa. 

Đối với Chư Tăng Ni khất thực có năm điều lợi ích:
1. Tâm trí được rảnh rang, ít phiền não
2. Không bận rộn tâm và thân để kiếm kế sanh nhai
3. Đoạn từ tâm kiêu căng ngã mạn
4. Đoạn trừ lòng tham về ăn uống vì cho ai cho gì ăn nấy
5. Có nhiều thời giờ để tu hành

Mang lại 3 điều lợi ích cho chúng sanh và Phật tử:
1. Tạo cơ duyên cho người bố thí để đoạn trừ lòng tham, tạo phước duyên cho họ
2. Đó là cơ duyên giáo hoá chúng sanh
3.  Nêu gương đời sống giản dị cho người đời bớt tham đắm của cải
Đại Lễ Phật Đản PL.2560 năm nay Chư Tăng sẽ khởi hành trì bình khất thực vào lúc:

THỜI GIAN: Thứ Bảy ngày 07.05.2016 từ 11.45 – 12.00  giờ.
ĐỊA ĐIỂM: Từ cửa chùa Phật Huệ và xung quanh khu vực PARK-SIXT trên đường   Hanauer Landstr.443 – 63014 Frankfurt am Main

Khi Chư Tăng đi khất thực, Phật tử có thể cúng dường tứ vật dụng:
- Thức ăn, bánh trái
- Thuốc men
- Y áo
- Đồ dùng cá nhân…v.v…
 Quý Phật tử muốn cúng dường trong giờ Chư Tăng khất thực  xin chuẩn bị các vật dụng và vân tập về chùa trước 11.30 giờ cùng ngày.

Mọi chi tiết xin hoan hỉ liên lạc:
Ni Sư Thích Nữ Diệu Hạnh
Mobil: 0176-811 567 16
Tel: 069-48 44 98 12
Facebook: www.facebook.com/chuaphathue


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites