Pages

15 October 2015

THUẬN DUYÊN VÀ NGHỊCH DUYÊN

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh ghi lại từ buổi thuyết Pháp ngày 11.10.2015 vừa qua tại chùa Phật Huệ với chủ đề: Thuận Duyên và Nghịch Duyên do ĐĐ. Giảng Sư Thích Phước Tiến đến từ Việt Nam chủ giảng.
Xin hoan hỉ click lên tấm hình để
xem toàn bộ ALBUMVideo và Audio sẽ được upload trong nay mai...

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites