19 May 2013

Danh Sách Cúng Dường Kết Tập Kinh Điển 11.2013 tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ

"Nhân dịp Thầy Chủ Trì chùa Phật Huệ Thượng Tọa Thích Thiện Sơn hướng dẫn phái đoàn Phật tử Việt-Đức-Đài Loan sang xứ Phật (Ấn Độ), Thầy được biết vào tháng 11.2013 sẽ có tổ chức buôi kết tập kinh điển lần thứ 7. Tăng chúng dự trù được mời về Ấn Độ khoảng 10000 vị..."

Danh Sách Cúng Dường Kết Tập Kinh Điển 11.2013 - List 1

Nr Họ Tên-Name-Vorname Pháp Danh-Zuluchtsname Địa Chỉ-Adresse 2€
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Hoàng Thị Diệu
Trần Thị Thoa
Trần Thị Nga
Trần Văn Tuấn
Phạm Thị Hảo
Trần Đức Vinh
Trần Tiến Minh
Trần Thị Hiển
Nguyễn Ngọc Tuấn
Nguyễn Ngọc Thành
Nguyễn Thị Bích Lan
Nguyễn Đức Minh
Phan Thị Kim Dung
Phùng Thị Quế
Nguyễn Như Hùng
Nguyễn Ngọc Bảo
Nguyễn Vân Nga
Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Đức Quân
Nguyễn Đức Dương
Trương Bích Thủy
Nguyễn Khắc Hải
Nguyễn Tony Đức Lâm
Nguyễn David Đức Sơn
Trương Anh Tuấn
Nguyễn Thị Hòa
Trương Công Bình
Nguyễn Quỳnh Trang
Nguyễn Công Hồng
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy My
Nguyễn Bảo Ngọc
Phạm Lan Phương
Trần Phương Trang
Trần Linh Chi
Trần Anh Đức
Trần Lưu Linh
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Hữu Lễ
Nguyễn Hữu Nghĩa
Nguyễn Thị Hồng Loan
Vũ Mạnh Phú Vệ
Đỗ Thị Vinh
Vũ Bảo Hân
Vũ Thị Bé
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Hiếu
Lương Thị Nhí
Đỗ Thị Hạnh
Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Hải Tùng
Nguyễn Bế Sứ
Bùi Thị Huyền
Bùi Thị Ngọc Loan
Bùi Thị Ngọc Yên
Bùi Văn Thanh
Bùi Văn Nhân
Nguyễn Võ Hồng Phúc
Bùi Thiện Ngọc Huy
Bùi Thiện Ngọc Phương
Lưu Trọng Hoàng
Lưu Hoàng Quân
Tôn Thất Quốc Vy
Tôn Phương Uyên
Tôn Thất Toàn
Bùi Văn Thiện
Bùi Romni
Bùi Nadelai
Huỳnh Thị Giác
Nguyễn Hữu Thoại
Đào Xuân Điền
Đinh Thị Nái
Nguyễn Văn Chín
Nguyễn Hoàng Hiếu
Nguyễn Nam Hải
Nguyễn Hoàng Minh
Đào Thị Hồng Duyên
Đào Thị Chinh&gia đình
Đào Xuân Khương
Đào Xuân Cương&gia đình
Đào Văn Hoành
Đào Văn Chanh
Đinh Như Diệp
Nguyễn Thị Ư
Trần Thị Cúc
Nguyễn Thị Ba
Nguyễn Thị Tư
Nguyễn Văn Câu
Nguyễn Thị Bảy
Nguyễn Văn Tâm
Nguyễn Hữu Chiến
Nguyễn Thị Năm
Đào Thị Phương Hảo
Đào Thị Thu Hương
Vũ Thế Thành
Châu Bội Thuyền
Siegmar, Selzer
Selzer Thanh Xuân
Trần Văn Long

Huệ Tuấn
Huệ Quang
Diệu Khương


Thiện Minh


Giác Huyền
Diệu Phương
Diệu Ngọc
Thiện Tính
Phước ĐứcGiác Năng
Thiện Pháp


Như Ngộ


Diệu Lai
Đồng Phẩm
Đồng Thuận
Đồng Thuận
Đồng Chiếu
Thiện Tinh

Tự Phúc Tân

Diệu Diệu


Thanh Trì HN
Thanh Trì HN
Thanh Trì HN
Thanh Trì HN
Thanh Trì HN
Thanh Trì HN
Thanh Trì HN
Thanh Trì HN
Thanh Trì HN
Sơn Tây HN
Sơn Tây HN
Sơn Tây HN
Sơn Tây HN
Sơn Tây HN
Sơn Tây HN
Sơn Tây HN
Sơn Tây HN
Sơn Tây HN
Sơn Tây HN
Sơn Tây HN
Sơn Tây HN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Readmore: List 2 List 3 List 4 List 5 List 6 List 7
Danh Sách sẽ đượp tiếp tục upload

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites