Pages

26 October 2015

NHỮNG HÌNH ẢNH TRAI ĐƯỜNG TRONG KHOÁ HUÂN TU ĐẠI BI 24-25.10.2015

Xin giới thiệu cùng quý Phật từ những hình ảnh trai đường trong ngày Huân Tu Đại Bi 25.10.2015 tại chùa Phật Huệ Frankfurt am Main...
Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình 
để xem toàn bộ Album
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites