Pages

26 October 2015

NHỮNG HÌNH ẢNH KHOÁ HUÂN TU ĐẠI BI VÀ THỌ BÁT QUAN TRAI 24-25.10.2015

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh ghi lại từ Khoá Huân Tu Đại Bi do được tổ chức trong hai ngày 24-25.10.2015 vừa qua tại Chùa Phật Huệ - Frankfurt am Main...

Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình
để xem toàn bộ Album0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites