Pages

05 March 2021

CÁO BẠCH TANG LỄ


Thay mặt BTC Tang Lễ và môn đồ pháp quyến, chúng con/chúng tôi thành tâm bái thỉnh Chư Tôn Ðức Giáo Phẩm, chư Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, chư Ðại Ðức Tăng Ni cùng quý Ðồng hương Phật tử vì tình pháp lữ, hoan hỉ quan lâm về chùa Phật Huệ để trợ tiến Giác Linh Sư Bà Thượng Diệu Hạ Hạnh được cao đăng Phật quốc.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU

CHI BỘ ÐỨC QUỐC
CHÙA PHẬT HUỆ
HANAUER LANDSTR.443 – 60314 FRANKFURT AM MAIN
CÁO BẠCH TANG LỄ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con toàn thể Tăng Ni và Tín Ðồ Phật Giáo Việt Nam tại Âu Châu cũng như Môn Ðồ Pháp Quyến Chùa Phật Huệ tại Ðức Quốc xin cáo phó đến Chư Tôn Ðức Tăng Ni khắp nơi trên thế giới cùng đồng bào Phật Tử:
Sư Bà Thượng Diệu Hạ Hạnh:
- Thế Danh Mai Thuý Ảnh.
- Sinh ngày 12 tháng 06 năm 1942.
- Pháp Tự Lệ Trí, Pháp Hiệu Từ Nguyện.
- Thuộc dòng phái Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 42, người khai sơn trụ trì Chùa Phật Bảo tại Barntrup cũng như đương kim Tri Sự Chùa Phật Huệ tại Frankfurt và Tu Viện Phật Đạo tại Odenwald, đồng thời cũng là thành viên sáng lập chi bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đức Quốc từ năm 1979 tại Hannover.
Sư Bà đã an nhiên thâu thần thị tịch tại bệnh viện Thành Phố Frankfurt am Main, Ðức Quốc vào lúc 10 giờ 15 phút sáng (giờ Ðức Quốc) ngày 01 tháng 03 năm 2021, nhằm ngày 18 tháng 01 năm Tân Sửu.
Trụ thế: 81 Tuổi.
Hạ lạp: 33 năm.
Thông qua sự chấp thuận của Bộ Y Tế thành phố Frankfurt am Main.
Lễ rước kim quan sẽ được cử hành vào lúc:
- 10 giờ sáng thứ Ba ngày 09 tháng 03 năm 2021 , nhằm ngày 26 tháng 01 năm Tân Sửu ( kim quan đã được hàn chì ).
- Lễ viếng bắt đầu ngày 09 tháng 03 năm 2021 lúc 12 giờ trưa tại Chùa Phật Huệ.
- Lễ truy niệm được cử hành từ 19 giờ tối Thứ Ba ngày 09 tháng 03 năm 2021.
- Lễ phụng tống kim quan Sư Bà Thượng Diệu Hạ Hạnh sẽ được cử hành ngày 10 tháng 03 năm 2021 lúc 09 giờ 30 phút sáng tại Chùa Phật Huệ.
- Lễ hạ nguyệt kim quan sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 03 năm 2021 tại nghĩa trang:
Waldfriedhof (Friedhof Frankfurt am Main)
Burgenlandweg 10
60599 Frankfurt am Main.
Thay mặt BTC Tang Lễ và môn đồ pháp quyến, chúng con/chúng tôi thành tâm bái thỉnh Chư Tôn Ðức Giáo Phẩm, chư Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, chư Ðại Ðức Tăng Ni cùng quý Ðồng hương Phật tử vì tình pháp lữ, hoan hỉ quan lâm về chùa Phật Huệ để trợ tiến Giác Linh Sư Bà Thượng Diệu Hạ Hạnh được cao đăng Phật quốc.
Thay mặt BTC Tang lễ và môn đồ pháp quyến chúng con/chúng tôi xin thành tâm bái thỉnh chư Tôn Ðức Giáo Phẩm.
Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.
Cung kính cáo phó Ðại Diện Môn Ðồ Pháp Quyến.
Lưu ý: khi phúng viếng và trợ tiến chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, xin quý vị tham dự đeo khẩu trang FFP2 theo luật của Bộ Y Tế hiện hành, đồng thời lưu ý giữ khoảng cách 1m50. Quý vị Phật Tử tham dự cúng dường Trai Tăng đều phải xét nghiệm nhanh ( Schnelltest) ở lều trước cổng Chùa Phật Huệ. Số lượng tham viếng chánh điện được giới hạn 35 người luân phiên ra vào.
Lễ Hạ Nguyệt kim quan sẽ được tổ chức ngoài trời nên không hạn chế số lượng người tham dự.
Thiện Sơn kính bái.
Chi tiết về tang lễ xin hoan hỉ liên lạc theo số điện thoại:
+49 170 3426598 (Thầy Thiện Sơn).
+49 151 43102600 (Tri Sự)
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites