Pages

04 March 2021

PHẬT HUỆ LẠI KHUYẾT MỘT VÌ SAODuyên Đời - Đạo đã tròn đầy
Nguyện Sư nhẹ bước trời Tây vĩnh hằng
Con nay thắp nén hương lòng
Cung tiễn Sư - Đóa Sen Hồng trời Âu.
Tân Sửu vừa mới thoảng qua
Mà sao Sư đã vội xa mất rồi
Trời Âu sẽ vắng bóng Người
Từ nay Phật Huệ vắng Người bảo ban

Trọn đời vất vả gian nan
Xả thân vì muốn pháp an xứ người
Bôn ba đất khách quê người
Chỉ mong Phật Huệ sáng ngời đất Âu

Cuộc đời dù có bền lâu
Cũng không ra khỏi chuyến tàu Tử - Sanh
Nguyện mong Sư vững lòng thành
Nhất tâm nhất nguyện kiền thành trời Tây

Duyên Đời - Đạo đã tròn đầy
Nguyện Sư nhẹ bước trời Tây vĩnh hằng
Con nay thắp nén hương lòng
Cung tiễn Sư - Đóa Sen Hồng trời Âu.
18.01 AL Tân Sửu
Thiện Lợi cung tiễn Giác Linh Ni Sư Cao Đăng Phật Quốc

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites