Pages

04 March 2021

THẮP SÁNG NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG


Tayata Om
Bekandze Bekandze
Maha Bekandze
Radza Samudgate Soha
Trên bàn tay yêu thương
Con thắp ngọn lửa hồng
Kính nguyện cầu Chư Phật
Cùng đại đức Thánh Hiền
Thấy được lòng con thảo
Là thầy Thích Thiện Sơn
Đang hướng về khắp phương
Cầu cho thân mẫu Thầy
Là Sư Bà Diệu Hạnh
Thoát khỏi mọi bệnh căn
Lòng hiếu thảo của Thầy
Thấu đến khắp muôn phương
Mọi người cùng chấp tay
Cùng dâng lời khấn nguyện
" Tayata Om
Bekandze Bekandze
Maha Bekandze
Radza Samudgate Soha
Cầu cho người trần thế
Thoát khỏi vòng tử sanh
Dịch bệnh rồi sẽ qua
Sống an vui hiền hòa
Cả loài cô rô na
Đừng gieo rắc bệnh mầm
Cho nhân loại bình an
Chấp tay con khấn nguyện
Xin gửi năng lượng đến
Cho Sư Bà Diệu Hạnh
Cùng thầy Thích Thiện Sơn
Sư hiểu lòng con hiếu
Nghe được tiếng kêu cầu
Giúp cho mẹ thoát khỏi
Mọi bệnh tật tai ương

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Phật Tử Diệu Danh

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites