Pages

19 January 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN GIAO THỪA THỨ HAI 31.01.2022


Cúng Giao Thừa - Sylvester Zeremonie Vía Đức Di Lặc - Empfang des Maitreya Buddhas
*Thầy Trụ Trì chúc Tết - Neujahransprache vom Abt Phật Huệ
*Phát lộc đầu năm - Neujahrsgeschenkeverteilung
*Phật Tử chiêm ngưỡng - gia trì Xá Lợi Phật - Buddhisten bewundern Buddha-Relikte


SILVESTER PROGRAMM MONTAG 31.01.2021
TỪ NGÀY THỨ HAI 31.01.2022 ĐẾN CHỦ NHẬT 06.02.2022
CHIỀU 30 TẾT - SILVESTER 31.01.2022)
17:00 giờ: Phật Tử tề tựu về Chùa - Ankunft
18:00 giờ. Sám Hối Tất Niên - Sylvester Reuegebet
23:00 giờ:
*Cúng Giao Thừa - Sylvester Zeremonie
Vía Đức Di Lặc - Empfang des Maitreya Buddhas
*Thầy Trụ Trì chúc Tết - Neujahransprache vom Abt Phật Huệ
*Phát lộc đầu năm - Neujahrsgeschenkeverteilung
*Phật Tử chiêm ngưỡng - gia trì Xá Lợi Phật
Buddhisten bewundern Buddha-Relikte
**************************************
LƯU Ý: ĐỂ ĐẢM BẢO SỰ AN TOÀN CHO QUÝ PHẬT TỬ VÀ QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VÀ TU N THỦ THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ ĐỨC TRONG MÙA DỊCH CORONA, CHÙA PHẬT HUỆ KÍNH MONG QUÝ PHẬT TỬ, QUÝ ĐỒNG HƯƠNG KHI VỀ CHÙA ĐÓN XU N HOAN HỈ CHẤP HÀNH NHỮNG YÊU CẦU SAU:
1. Mọi người đến chùa đều phải đeo khẩu trang và chích ngừa 2G Plus
2. Khi vào chùa đều phải vệ sinh tay bằng nước khử trùng được chuẩn bị sẵn
3. Luôn đảm bảo giữ đúng khoảng cách từ 1,5m-2,0m.
ACHTUNG!
WÄHREND DER PANDEMIEZEIT BITTEN WIR ALLE TEILNEHMER/INNEN UND BESUCHER
DEN AUFENTHALT IN DER BUDDHAHALLE FOLGENDE HYGIENE UND SICHERHEITSREGELN ZU BEACHTEN:
1. Der Aufenthalt in der Budda-Halle muss unbedingt Masker getragen werden.
2. Beim Eintritt in die Buddha-Halle muss die Hände desinfizieren und die 2G Plus vorlegen werden
3. Abstand bitte von 1,5m-2,0m einhalten.
Vielen Dank für Eur Verständnis!
TỪ MỒNG MỘT ĐẾN MỒNG SÁU TẾT
(MONTAG 31.01 BIS SONNTAG 06.02.2022)
05:30 giờ: Công phu khuya - Die Morgen Liturgie
10:00 giờ: Phật Tử xin xăm, hái lộc -
Neujahrsgeschenkeverteilung
11:00 giờ: Cúng Phật, cúng Tổ, cúng Hương Linh -
Gebet für Frieden und verstorbenen
12:00 giờ: Thọ trai - Mittagsessen
14:00 giờ: Phật Tử xin xăm, hái lộc -
Neujahrsgeschenkeverteilung
17:00 giờ: Thí thực Cô Hồn - die Speisung für einsamen Wesen.
*NGÀY MÙNG BA TẾT THỨ NĂM 03.02.2022
TỪ 10 GIỜ SÁNG:
KHAI KINH PHÁP HOA
*RẰM THÁNG GIÊNG THỨ BẢY 19.02.2022
10:00 h: Phật tử vân tập - Ankunft
10:30 h: Tụng Kinh Phổ Môn (cầu an)
Lotus-Sutra Gebet, Gebet für Wohlergehen
11:30h: Cầu Siêu - Verstorbenenandacht
12:00h: Ăn trưa - Mittagessen
14:00 h: Quy Y Tam bảo - Zufluchtnahme
15:00 h: Thuyết Pháp - Dharmarede
17:00 h: Mông Sơn Thí Thực -
Speisung für einsame Wesen.

Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình để xem khổ lớn0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites