Pages

23 April 2017

KHUNG CẢNH CHUẨN BỊ VÀ VÀO ĐÀN PHÁP CHUẨN ĐỀ NGÀY 15-16.04.2017


Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh chuẩn bị và khung cảnh Vào Đàn Pháp Chuẩn Đề do chùa Phật Huệ tổ chức ngày 15-16.04.2017 vừa qua tại  Frankfurt am Main

Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ ALBUM
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites