Pages

23 April 2017

KHUNG CẢNH BUỔI THIỀN TRÀ TRONG KHOÁ TU SÁM NGUYỆN 08-09.04.2017

Thiền Trà - Nói chính xác là một buổi đàm đạo về giáo lý Phật đà. Đây là nhân duyên mà hầu như trong các khoá tu học thường niên BTC đều luôn tạo ra nhằm giúp các Phật tử có được cơ hội để cùng nhau trao đổi về những kiến thức cũng như khúc mắc trong quá trình tu học Phật pháp. 
Cũng thông qua buổi đàm đạo này Chư Tôn Đức Tăng Ni sẽ giúp các Phật tử hiểu, lý giải và nắm vững những kiến thức Phật học một cách chuyên sâu hơn, nhờ đó các Phật tử có thêm hành trang vững bước trên bước đường tu học Phật pháp của chính mình.

Dưới đây là những hình ảnh trong buổi Thiền Trà ngày 09.04.2017 vừa qua.

Xin hoan hỉ click lên tấm hình để
xem toàn bộ ALBUM


 

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites