Pages

23 April 2017

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG KHOÁ TU MỘT NGÀY SÁM NGUYỆN 08-09.04.2017

Nối tiếp Phật sự trong tháng, ngày 08-09.04.2017 vừa qua chùa Phật Huệ đã tổ chức Một Ngày Tu Sám Nguyện nhằm giúp các Phật tử trao dồi giới đức và trưởng dưỡng đạo tâm. ĐĐ Thích Thanh Hương đã thay mặt TT Trụ Trì Thích Từ Trí (vì bận Phật sự nơi xa) hướng dẫn các Phật tử thực hành nghi thức sám nguyện, kế đó Chư Tôn Đức Tăng Ni tổ chức một đêm thắp đèn hoa đăng cúng dường chư Phật.

Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh nơi Đại Hùng Bảo Điện chùa Phật Huệ Chư Tôn Đức Tăng Ni đã hướng dẫn các Phật tử nghi thức dâng hoa đăng cúng dường chư Phật và cùng nhau hướng về đất nước nguyện cầu quốc thới dân an, chúng sanh muôn phương đồng sống trong hoà bình an lạc...

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh Dâng Cúng Hoa Đăng trong đêm 08.04.2017 vừa qua.


 Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ ALBUM

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites