Pages

19 November 2015

ĐÀN PHÁP DƯỢC SƯ NGUYỆN CẦU QUỐC THỚI DÂN AN VÀ TIÊU TAI KIẾP NẠN

Hàng năm chùa Phật Huệ đều tổ chức Đàn Dược Sư để nguyện cầu quốc thới, dân an và tiêu tai ách nạn, giúp cho các Phật tử tăng trưởng bồ đề tâm, vững bước trên con đường tu đạo.

 


Đàn Dược Sư năm nay có sự quang lâm chứng minh và gia trì mật chú của Đại Sư Mật Tông Rinpoche Gonka Dorje Dhenpa cũng vì thế Đạo tràng Phật Huệ càng trở nên trang nghiêm và thanh tịnh hơn.

Đúng 10.30h ngày 14.11.2015 TT Trụ Trì Thích Từ Trí cùng Tăng Đoàn chùa Phật Huệ đã làm lễ Khai Đàn Dược Sư.


Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình
để xem toàn bộ Album


Sau Nghi thức khai đàn, TT Thích Từ Trí đã hướng dẫn các Phật tử hành lễ Dược Sư Sám Pháp để nguyện cầu cho sự hoà bình an lạc của muôn dân trên trái địa cầu và nguyện cầu cho tổ quốc Việt Nam cùng các Phật tử muôn nơi đều được tiêu tai mọi ách nạn, cuộc sống gia đạo luôn bình an và hạnh phúc.

Vào lúc 12.00h cùng ngày BTC cùng các Phật tử đã cung đón Ngài Rinpoche quang lâm Trai đường. Ngài Rinpoche đã vô cùng hoan hỉ trước sự cung đón, nghi thức thọ trai trang nghiêm của BBT cũng như quý Phật tử tại Trai Đường đã dành cho Ngài. Buổi thọ Trai dược diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng cũng vô cùng ấm cúng tình đồng đạo.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại trong Lễ Khai Đàn Dược Sư và tại Trai Đường Phật Huệ.


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites