Pages

30 August 2015

CÕNG MẸ LÊN CHÙA


Để con cõng Mẹ ngày đêm
Cõng cho chân cứng đá mềm mới thôi
Chiều nay chuông vọng một hồi
Sắc hoa hồng đỏ thắm ngời áo con.

Con càng thương Mẹ nhiều hơn
Để con cõng Mẹ nhớ ơn sinh thành

Để con cõng Mẹ lên chùa
Thắp hương bái Phật mỗi mùa Vu Lan
Con giúp Mẹ mặc áo tràng
Bước vào chánh điện trầm nhang khói nhoà.

Áo con cài một cành hoa
Bông hồng đỏ thắm thật là vui thay
Để con cõng Mẹ tháng ngày
Lên chùa lễ Phật lòng này trào dâng.

Để con báo hiếu tri ân
Để con chăm sóc tấm thân mỏi mòn
Mẹ già ngày một héo hon
Mẹ cười ngấn lệ lòng con vui nhiều.

Chuông chùa ngân mỗi sớm chiều
Thu về lá rụng tiêu điều mái đông
Ưu Đàm đã nở mấy bông
Con vui có Mẹ cõi lòng ấm thêm.

Để con cõng Mẹ ngày đêm
Cõng cho chân cứng đá mềm mới thôi
Chiều nay chuông vọng một hồi
Sắc hoa hồng đỏ thắm ngời áo con.

Con càng thương Mẹ nhiều hơn
Để con cõng Mẹ nhớ ơn sinh thành
Mốt mai có ngọn gió lành
Biết đâu Mẹ lại đoạn đành bỏ con.

Con vui vì Mẹ vẫn còn
Bao người vắng Mẹ lệ giòn khoé mi
Lăn dài trên má sầu bi
Áo cài hoa trắng thầm thì Mẹ ơi.

Để con cõng Mẹ suốt đời
Chỉ mong Mẹ khoẻ đừng rời xa con
Dẫu rằng bia đá sẽ mòn
Mẹ già không thể vuông tròn sống lâu.


Thục Nương, 19/8/2015
(viết nhân mùa Vu Lan 2015)0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites