Pages

07 July 2014

Những Hình Ảnh Buổi Thuyết Pháp Của TT Thích Nhật Từ Tại Chùa Phật Huệ

Xin giới thiệu cùng quý Đạo hữu, quý Phật tử những hình ảnh buổi hoằng pháp của TT Thích Nhật Từ đến từ Việt Nam tại chùa Phật Huệ, Đức quốc ngày 06.07.2014...






















































































































0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites