Pages

04 November 2013

Những Hình Ảnh Trong Khoá Tu Đàn Pháp Dược Sư - Phần 1


"Sân từ đâu tới? Si từ đâu tới? Tham-Sân-Si sẽ dẫn đến những hậu quả gì? Tại Tham-Sân-Si khiến chúng ta vô cùng phiền não và đau khổ? Làm cách nào để tiêu trừ những phiền não và đau khổ này? Tại sao có những quốc gia rất giàu có, người dân sống rất hạnh phúc, ngược lại có những quốc gia rất nghèo khó, người dân sống vô cùng cực khổ? Sự khác biệt giữa Biệt Nghiệp và Cộng Nghiệp?..."

Xin quý Phật tử hoan hỉ 
bấm vào tấm hình để xem toàn bộ Album

Master
Thượng Tọa Trụ Trì Thích Thiện Sơn làm lễ Khai Đàn Dược Sư
ngày 02-03.11.2013 tại chùa Phật Huệ


Xem Slideshow 
Xin hoan hỉ bấm vào tấm hình để xem Slideshow


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites