Pages

26 November 2013

KINH Ở TRONG TÂM"PHẬT TỔ THIÊN THU CHẲNG THẸN ĐỜI
BỒ ĐỀ TÂM NGUYỆN CỨU NGÀN NƠI.
NGAI VÀNG NGOẢNH MẶT, CÙNG CHUNG KHỔ
GIÁC NGỘ MƯỜI PHƯƠNG, ĐỘ ĐẤT TRỜI..."


Thơ: Hoàng Phong Linh

KINH Ở TRONG TÂM, CHẲNG PHẢI LỜI
THA NHÂN BỂ KHỔ, NƯỚC ĐẦY VƠI.
TÂY VỰC RIÊNG TA NGỒI MƠ NGUYỆN
DUY NGÃ LÀM SAO SỐNG GIỮA ĐỜI?

PHẬT DẠY RẰNG TA SỐNG GIỮA ĐỜI
CON THUYỀN BÁT NHÃ PHẢI RA KHƠI.
GÓP CÔNG CỨU KHỔ TA BÀ CHÚNG
ĐÂU PHẢI THIỀN RIÊNG, TỤNG NIỆM LỜI!

NẾU CHỈ VÌ TA, TỤNG NIỆM LỜI
TÂY VỰC MƯỜI PHƯƠNG CHẲNG TỚI NƠI.
http://3.bp.blogspot.com/-ARS2u8fhDis/UiY6_CTis-I/AAAAAAAAHT8/YtPP7V7csN0/s1600/Imagw.aspx.jpgTRÁI TIM BỒ TÁT HẰNG TÂM MỞ
HÀNH ĐỘNG CÒN HƠN TỤNG MỘT ĐỜI.

NẾU CHỈ THIỀN AN, TỤNG MỘT ĐỜI
KHÔNG MÀNG CỨU KHỔ, KHỔ NÀO VƠI!
PHÙ ĐỒ CHÍN BẬC DÙ XÂY CẤT
CŨNG CHẲNG HƠN CHI CỨU MỘT NGƯỜI!

TỪ BI BÁC ÁI CỨU MỘT NGƯỜI
CÒN HƠN THIỀN VỊ, SỐNG AN NGƠI.
DÂN TỘC TRẦM LUÂN CHÌM BỂ KHỔ
AN LẠC RIÊNG TA, THẸN VỚI ĐỜI!

PHẬT TỔ THIÊN THU CHẲNG THẸN ĐỜI
BỒ ĐỀ TÂM NGUYỆN CỨU NGÀN NƠI.
NGAI VÀNG NGOẢNH MẶT, CÙNG CHUNG KHỔ
GIÁC NGỘ MƯỜI PHƯƠNG, ĐỘ ĐẤT TRỜI.

HẠT BỤI ĐỜI TA GIỮA ĐẤT TRỜI
KHÔNG MÀNG NGHĨ TỚI CẢNH MƯA RƠI.
CHỈ LO VỊ NGÃ TRONG THIỀN ĐỊNH
TÂY VỰC TÌM ĐÂU? - CHỈ BỤI ĐỜI!!!

Hoàng Phong Linh
24.11.2013

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites