Pages

30 November 2013

Đàn Pháp Dược Sư – Chuyển Hoá Tâm Sân-Si-Mạn


"Thượng Toạ Thích Thiện Sơn cũng mong muốn đây là những cơ hội, những nhân duyên quý báu để đem những giáo lý của Phật, và ánh sáng của Phật pháp truyền bá vào tâm thức những người dân bản xứ nơi đây, cũng như thắp sáng ngọn lửa tâm linh những người Việt Nam đang sống xa quê hương và sinh ra, lớn lên trên xứ sở xa xôi này..."
Ngày 02-03.11.2013 vừa qua chùa Phật Huệ đã tổ chức khoá tu Đàn Pháp Dược Sư. Đây là khoá tu thường niên mang tính chuyên sâu, nhằm giúp cho các Phật tử thâm nhập sâu hơn trong việc thực hành quán đảnh, quán tưởng, quán chiếu tâm và hành trì Chú Dược Sư.
Mặc dù thời thiết mưa lạnh, nhưng ngay từ sáng sớm ngày 02.11.2013, các Phật tử Đức-Việt, trong đó có khá nhiều người từ nơi xa đã hoan hỉ cùng với người thân, và gia đình của mình về chùa để tham dự Đàn Pháp Dược Sư. 
Đúng 10:45 giờ các Phật tử đã quy tụ nơi Đại Hùng Bảo Điện, trong tiếng chuông, trống Bát Nhã rộn rã vang lên, các Phật tử đã cùng nhau thành kính niệm vang hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cung nghinh Thượng Toạ Trụ Trì Thích Thiện Sơn cùng Tăng Đoàn chùa Phật Huệ vào Đại Hùng Bảo Điện để làm lễ Khai Đàn Pháp Dược Sư. 


Thượng Toạ Trụ Trì Thích Thiện Sơn làm lễ 
Khai Đàn Pháp Dược Sư ngày 02-03.11.2013 tại chùa Phật Huệ

Sau nghi thức Khai Đàn, Thượng Toạ Thích Thiện Sơn cùng Tăng Đoàn đã hướng dẫn các Phật tử tụng Sám Dược Sư để nguyện cầu cho thế giới hoà bình, dân sanh an lạc, đồng nguyện cầu cho tổ quốc Việt nam luôn được sống trong phồn thịnh và hạnh phúc.
Sau phần Thọ Trai - Niệm Phật - Kinh hành, vào lúc 14:00 giờ Thượng Toạ Thích Thiện Sơn cùng Tăng Đoàn chùa Phật Huệ đã hướng dẫn các Phật tử tụng kinh Dược Sư. Kế đó Thượng Toạ Thích Thiện Sơn đã dành cho các Phật tử một thời pháp về chủ đề: Chuyển hoá Tâm Tham-Sân-Si-Mạn. 


Thượng Toạ Thích Thiện Sơn thuyết pháp ngày 02.11.2013

Đây là một thời pháp vô cùng quan trọng, quí báu và hiếm hoi. Quan trọng vì hàng ngày các Phật tử thường đối diện (sống) với tâm Tham-Sân-Si-Mạn, nhưng Tham-Sân-Si-Mạn là gì? Từ đâu tới? Tại sao Tham-Sân-Si-Mạn luôn thường trực trong tâm của chúng ta? Và làm cách nào để chuyển hoá tâm này, giúp cho tâm của chúng ta – những người Phật tử luôn được sống trong an lạc?...v.v. Quý báu và hiếm hoi, bởi những buổi thuyết pháp song ngữ: Đức-Việt phần lớn chỉ được diễn ra trong những ngày Đại Lễ và các khoá Tu, Đàn Pháp lớn trong năm, vì những ngày này số lượng các Phật tử tham gia rất đông đảo, thành phần khá đa dạng, đa sắc tộc, đặc biệt là các Phật tử người Việt - những thế hệ thứ hai, thứ ba sanh ra tại Đức cũng đến tham dự rất đông. Vì thế Thượng Toạ Thích Thiện Sơn cũng mong muốn đây là những cơ hội, những nhân duyên quý báu để đem những giáo lý của Phật, và ánh sáng của Phật pháp truyền bá vào tâm thức những người dân bản xứ nơi đây, cũng như thắp sáng ngọn lửa tâm linh những người Việt Nam đang sống xa quê hương và sinh ra, lớn lên trên xứ sở xa xôi này. Thượng Toạ Thích Thiện Sơn cũng mong mỏi đây là những cơ duyên giúp cho mọi người có được cơ hội hiểu rõ nghĩa hơn về tầm quan trọng của Phật pháp đối với cuộc sống cũng như quán chiếu, áp dụng Phật pháp vào cuộc sống đời thường… 
Đàn Pháp Dược Sư là một nhân duyên thù thắng và quý báu như thế. Phần 2 của Đàn Pháp Dược Sư các Phật tử đã được Thượng Toạ Thích Thiện Sơn hướng dẫn cách trì niệm Hồng Danh Dược Sư Phật; Cách Trì Chú và cách Quán Tưởng Dược Sư Phật. Để các Phật tử hiểu rõ hơn và Hồng Danh và Hạnh nguyện của Đức Dược Sư Phật, Thượng Toạ Thích Thiện Sơn đã giải thích cặn kẽ về ý nghĩa, ánh sáng, màu sắc của bảy vị Dược Sư Phật, kế đó các Phật tử đã cùng nhau tập quán tưởng và trì chú Dược Sư. 
 Sau phần thực hành quán tưởng và trì chú Dược Sư, các Phật tử đã cùng với các Chư Tăng thắp nến để cầu nguyện Đức Dược Sư Phật gia hộ cho tất cả Đạo Tràng, những thân quyến, chúng sanh hữu hình và vô hình cùng toàn thể nhân loại đều được thoát khỏi mọi tật bệnh và tiêu trừ mọi khổ não. Thượng Toạ Thích Thiện Sơn đã làm lễ Quán Đảnh Dược Sư Phật nguyện cho các Phật tử tăng trưởng bồ đề tâm, có thêm niềm tin, sức mạnh tâm linh để cùng nhau vượt qua biển khổ của cuộc đời. 
 Sang ngày 03.11.2013 các Phật tử đã được Thượng Toạ Thích Từ Trí hướng dẫn phương pháp hành thiền (Công phu sáng) và nghi thức tụng trú, phương pháp quán tưởng khi trì trú Dược Sư; phương pháp quán tưởng niệm Phật Dược Sư; quán tưởng-chú nguyện Dược Sư Thuỷ và phương thức trì chú nguyện khi Kết Chỉ Ngũ Sắc.  

Chỉ Ngũ Sắc được kết nguyện bằng 12 gút chỉ, tương xứng với hồng danh của 12 vị Đại Tướng Dược Xoa. Cung Tỳ La đại tướng, Phạt Chiết La đại tướng, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng, Át Nể La đại tướng, San Để La đại tướng, Nhơn Đạt La đại tướng, Ba Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng, Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng. Thượng Toạ Thích Từ Trí đã giản lược cho các Phật tử nghe và hiểu rõ về hạnh nguyện của 12 vị Đại Tướng này khi nghe Phật Thích Ca nói Kinh Dược Sư, vì tán thán hạnh nguyện và công đức của đức Phật Dược Sư nên trong chúng hội 12 vị Đại Tướng Dược Xoa đã phát nguyện cùng với thần binh, tất cả phát tâm quy y Tam Bảo và nguyện vì đạo, cứu giúp người đời. Bất cứ nơi nào có Kinh Dược Sư lưu truyền, họ sẽ quyết lòng ủng hộ người trì kinh này thoát khỏi nạn tai, sở cầu sở nguyện đều như ý. Và trong lúc cầu nguyện, dùng chỉ năm màu gút tên 12 vị Đại Tướng Dược làm 12 gút, rồi đeo trên thân cho tới khi nạn tai tiêu trừ, ước nguyện đầy đủ, mới tháo dây ra…
Sau phần Thọ Trai-Niệm Phật kinh hành các Phật tử lại được tiếp tục thực hành trì trú Dược Sư; quán tưởng niệm Phật Dược Sư; quán tưởng-chú nguyện Dược Sư Thuỷ và chú nguyện Kết Chỉ Ngũ Sắc…Trong phần giải đáp thắc mắc và đúc kết ưu khuyết trong khoá tu Đàn Pháp Dược Sư, các Phật tử Đức-Việt đã đặt ra khá nhiều câu hỏi, ví như:
- Tại sao có quốc gia người dân sống rất giàu có, hạnh phúc, ngược lại có những quốc gia lại rất nghèo, người dân sống vô cùng khổ cực?
- Sự khác nhau giữa cộng nghiệp và biệt nghiệp?
- Tại sao có người sanh ra đã được sung sướng, được giàu có, và luôn gặp những may mắn; Nhưng người khác sanh ra là nghèo khổ, và luôn gặp những chuyện rủi ro?
- Người làm những điều ác tại sao họ vẫn sống rất đàng hoàng, thậm chí còn sung sướng hơn những người lương thiện?
- Con người ta khi chết đi có phải là kết thúc sự sống không? Nếu không thì lúc ấy người ta sẽ ở đâu? Đi về nơi đâu?...vv…
Vì những câu hỏi được đặt ra có ý nghĩa vô cùng lớn và quan trọng, vì vậy Thượng Toạ Thích Từ Trí đã thay mặt BTC giải đáp những câu hỏi đặt ra theo từng góc độ riêng biệt. Kết hợp những giáo lý của Phật và những câu chuyện về thuyết nhân quả (sanh-lão-bệnh-tử); thuyết tự nhiên (thành-trụ-hoại-diệt) Thượng Toạ Thích Từ Trí đã giúp cho các Phật tử khai mở thêm về những điều vướng kẹt trong quá trình tu học.

Những lời giải đáp của Thượng Tọa Thích Từ Trí có thể tóm lược lại như sau: 
Một ví dụ đơn cử khi nói về Hạnh phúc và Bất hạnh: Hạnh phúc và Bất hạnh là hai hình ảnh tương phản, là hệ quả những hành động của một cá nhân, hay tập thể, rộng hơn là một cộng đồng, một quốc gia, đạo Phật gọi hành vi đó là hành vi tạo nghiệp. Có ba nghiệp quan trọng liên quan đến những hành vi tạo tác của bất cứ cá nhân nào: Thân-Khẩu-Ý, gọi chung là: Thân Nghiệp; Khẩu Nghiệp; Ý Nghiệp. Trong ba Nghiệp này thì Ý Nghiệp là quan trọng hơn cả, bởi nó có khả năng chi phối Khẩu Nghiệp và Thân Nghiệp, từ đó có tính phán quyết (quyết định) đến hệ quả những hành vi tạo tác của mỗi người. Nói khác đi: Ba nghiệp Thân-Khẩu-Ý chính là Nhân (yếu tố tạo thành) và sự sướng-khổ; hạnh phúc-bất hạnh; giàu-nghèo; may mắn-rủi ro… chính là Quả của hành vi tạo tác. Thượng Toạ Thích Từ Trí đã lấy một ví dụ nhỏ: Ai đó trồng cam, trồng ớt, trồng táo… tất cây cam, cây ớt, cây táo đó sẽ ra hoa, kết trái và chỉ có thể cho những trái cam, trái ớt, trái táo chứ không thể cho ra những trái khác được. Liên hệ tới những nghiệp: Thân-Khẩu-Ý, nếu ai đó thường xuyên (chuyên) làm những nghiệp thiện, tất người đó sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp, mĩ mãn. Ngược lại, sẽ là những kết quả bất thiện (bất hạnh, rủi ro, tai chướng…) chính người đó sẽ phải gánh chịu.
Giải đáp về Cộng Nghiệp và Biệt Nghiệp Thượng Toạ Thích Từ Trí đã dùng một dẫn chứng nhỏ: Một đoàn tàu bị tai nạn, nhưng trong số những hành khách đi trên đoàn tàu đó lại có người chỉ bị thương nhẹ; hoặc có người lại sống sót và hoàn toàn lành lặn; trong khi đó cũng có rất nhiều người bị thương nặng, thậm chí bị tử vong. Nếu nhìn tình tiết sự việc xảy ra, người đời cho đó là sự may-rủi, hên-xui, hoặc gặp năm vận, tháng hạn... Nhưng triết lý đạo Phật đã chỉ ra rằng: Mọi sự đều có nhân duyên và nhân quả vốn tuần hoàn. Sự „MAY-RỦI“ của những hành khách trên đoàn tàu nọ có liên quan (là hệ quả) đến những hành vi tạo tác (Nghiệp-Karma) của từng cá nhân đã làm từ vô thỉ (tích luỹ nghiệp) tới nay. Nếu lấy Nhân-Quả làm tiền đề chiếu xét sự việc thì người chuyên tạo nghiệp bất thiện=chịu quả không lành; ngược lại, người chuyên hành nghiệp thiện=nhận quả lành. Vì thế sự thọ nhận (gánh) nghiệp quả này vốn không thể tương đồng: người nặng, người nhẹ; người chết, người sống, được lành lặn=Biệt Nghiệp=tuỳ thiện căn, phước đức, nhân duyên của mỗi người. Nhưng vì những hành khách cùng đi chung (nhân duyên) trên chuyến tàu đó, nên họ phải cùng gánh chung nghiệp bị tai nạn=Cộng Nghiệp.
Lý giải việc người chuyên hành việc ác lại sống rất sung túc, ngược lại người chuyên hành thiện lại gánh toàn những chuyện rủi ro, hoặc phải sống trong nghèo, khổ… Theo lời Thượng Toạ Thích Từ Trí giản nghĩa, chúng ta có thể hiểu: Sở dĩ có chuyện đó vì nghiệp báo của hai người vốn khác nhau. Người hiện thời chuyên hành ác, nhưng tiền kiếp họ có tích phước, hoặc làm nhiều việc thiện-phước, vì vậy kiếp hiện thời, những gì họ có vốn là cái Quả của những gì họ đã tích tụ (tích luỹ nghiệp) từ nhiều kiếp, nay họ được hưởng dụng. Nhưng nếu những phước báu đó hết đi, và người đó không biết hồi đầu, hướng thiện, không chịu giác ngộ để làm phước thiện, tất ngày nào đó, khi phước báu cạn kiệt, họ sẽ phải đón nhận những quả bất thiện cho chính họ gây ra. Chiếu xét như thế chúng ta sẽ có câu trả lời tương xứng cho người chuyên hành thiện mà phải sống trong rủi ro, nghèo khổ.
Giải đáp chết có phải là sự kết thúc? Hay khi chết con người sẽ đi về đâu? Theo lời Thượng Toạ giải thích chúng ta có thể hiểu: Nhân quả vốn tuần hoàn. Có sanh ắt có diệt. Con người chúng ta và vạn vật không đi ra ngoài lý nhân-quả đó. Do vậy Chết chỉ là sự kết thúc một sự sống – kiếp hiện tồn (thân vật lý: đất-nước-gió-lửa) để chuyển hoá sang một sự sống mới (tạo thành một thân vật lý mới) – sự sống mới được hình thành – sự sống mới này tốt hay xấu phụ thuộc vào những nghiệp mà chúng ta mang theo.
  
Còn khi chết chúng ta sẽ đi về đâu? Điều này phụ thuộc vào những Nghiệp mà chúng ta đã và đang làm (đang tạo tác).
Giả sử bá thiên kiếp
Sở tác nghiệp bất vong
Nhân duyên hội ngộ thời
Quả báo hoàn tự thọ”.
Nghĩa là:
Dù trải trăm ngàn kiếp

Nghiệp tạo bất tiêu vong

Khi nhân duyên hội đủ

Quả báo mình tự gánh.
Nghiệp bao gồm bốn nghiệp quan trọng:
- Cận tử nghiệp: nghiệp tạo ra khi sắp lâm chung (sắp chết). Nó có sức mạnh chi phối trong việc dẫn dắt đi đầu thai.
- Cực trọng nghiệp: nghiệp tạo do phạm những tội cực ác, như phạm tội ngũ nghịch (Làm thân Phật chảy máu; Giết A La Hán; Giết Cha; Giết mẹ; Phá hoà hợp Tăng) và tội thập ác (Thân: giết, trộm, dâm; Khẩu: nói dối, nói lưỡng thiệt, ác khẩu, nói thêu dệt; Ý: tham, sân si)
- Tích luỹ nghiệp: nghiệp được chất chứa từ nhiều kiếp.
- Tập quán nghiệp: nghiệp hình thành do thói quen từ nhiều đời, tạo nên cá tính đặc thù của mỗi người.

Như vậy căn cứ vào những nghiệp Thiện hay Ác mà chúng ta gây ra mà có tính xác quyết cho việc chúng ta sẽ đi về đâu sau khi xả báo thân...
Phần giải đáp thắc mắc đã khép lại khoá tu học Đàn Pháp Dược Sư vào lúc 17:30 giờ ngày 03.11.2013.
Trước khi kết thúc Thượng Toạ Thích Từ Trí đã thay mặt Thầy Trụ Trì Thích Thiện Sơn và BTC tán thán về sự nỗ lực và hăng say của các Phật tử trong suốt hai ngày tu học. Đồng thời Thượng Toạ cũng bày tỏ lòng mong mỏi các Phật tử hãy cùng nhau đoàn kết, tinh tấn và dõng mãnh hơn nữa trong việc tham gia thường xuyên các khoá tu học do chùa Phật Huệ tổ chức. Bởi đây chính là cơ hội để giúp cho chúng ta tự khẳng định chính mình trên bước đường tu học, giác ngộ và giải thoát... 

 Rằng ai muốn biết nhân xưa
Xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây
Muốn biết quả báo sau này
Xét điều tội phước ta nay đang làm.
Ghi chép từ khoá Tu Đàn Pháp Dược Sư 02-03.11.2013  - Thiện Lợi

1 Kommentare:

uống collagen bao lâu có tác dụngmọi vấn đề làm đẹp đều được chúng tôi tư vấn miễn phí nếu bạn đang phân vân một điều gì đó hãy đến với chúng tôi
cách phân biệt collagen youtheory thật giảBạn muốn biết collagen thật.? giả.? hãy đọc và xem kỹ để tránh bị lừa bạn nhé.
uong callogen luc nao la tot cho sac depsắc đẹp là điều ai cũng muốn chính vì vậy hãy sở hữu cho mình một làn da trắng hồng rạng rỡ đi nào.!!
collagen youtheory thật giảbạn đang phân vân khi đứng giữa 2 dòng sản phẩm collagen nhưng bạn ko biết dòng nào thật sự tốt.? liệu mình có chọn phải hàng nhái hay không.? Mọi thắc mắc của bạn sẽ được chúng tôi giải đáp tại đây.
loại collagen nào tốt nhất hiện nay giúp hồi xuân làn dabạn muốn biết loại callogen nào tốt nhất.? Bạn có thể thao khảo tại đây để biết thêm chi tiết của sản phẩm nhé.
bao nhiêu tuần thì biết con trai hay con gáicác chị ơi có thể cho em biết không
siêu âm dị tật thai nhi ở đâu hà nộicác mẹ ơi có ai biết không
dung thuoc tranh thai hang ngay nhu the nao các mẹ có thể giúp em ko

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites