07 tháng 11 2013

Chia Buồn


"Toàn thể các bạn bè quen biết và các Phật tử chùa Phật Huệ xin thành thật chia buồn với chị Trần Thị Thêm cùng toàn thể gia quyến và cầu chúc hương hồn của Cụ Bà Nguyễn Thị Kiết được siêu sanh về cõi An Lạc..."
0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites