Pages

03 January 2021

CHÙA PHẬT HUỆ LẬP ĐÀN A DI ĐÀ ĐỂ CẦU NGUYỆN THẬP PHƯƠNG PHÁP GIỚI CHÚNG SANH VÀ TIẾP DẪN CHÚNG SANH TỬ NẠN TỪ DỊCH NẠN CORONA

Suốt những tuần qua, người dân trên khắp cõi địa cầu này đều đã và đang tiếp tục trải nghiệm những khổ nạn liên tiếp xảy ra như bão lũ, sóng thần, sụt lở núi non, hạn hán, mất mùa, cháy rừng khắp nơi và gần đây nhất là nghiệp nạn Corona đã lây lan khắp trên 200 quốc gia và đã khiến cho rất nhiều người bị lây nhiễm và đã phải bỏ mạng.

 


 

Nam Mô A Di Đà Phật
Kinh Pháp Hoa dạy rằng: “Tam giới bất an, do như nhà lửa” (Tam giới không an, giống như nhà lửa) Ý dạy là: Chúng sanh trong 3 cõi giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới) luôn sống trong sự thiêu đốt của ngọn lửa vô minh và phiền não vì vậy chẳng khác đang sống trong những ngôi nhà lửa vậy.

Suốt những tuần qua, người dân trên khắp cõi địa cầu này đều đã và đang tiếp tục trải nghiệm những khổ nạn liên tiếp xảy ra như bão lũ, sóng thần, sụt lở núi non, hạn hán, mất mùa, cháy rừng khắp nơi và gần đây nhất là nghiệp nạn Corona đã lây lan khắp trên 200 quốc gia và đã khiến cho rất nhiều người bị lây nhiễm và đã phải bỏ mạng.

Trước những khổ nạn như vậy, ngày 07.04.2020 (15.03AL) vừa qua Chư Tôn Đức Tăng Ni chùa Phật Huệ đã tiếp tục lập thêm Đàn A Di Đà để cùng nguyện cầu cho thập phương pháp giới chúng sanh và quốc độ Ta bà, trong đó có Đức quốc và Việt Nam - muôn dân đồng thức ngộ, tin sâu nhân quả, đoạn ác, tu hành thiện pháp, giới sát ăn chay… để mọi quốc độ đều được tiêu tai mọi ách nạn, người dân chung sống trong một thế giới hoà bình và an lạc.

Cũng nương nhờ Đàn Cầu Nguyện A Di Đà này chùa Phật Huệ nguyện nương từ lực của đức Phật A Di Đà nguyện cầu cho hết thảy những hương linh không phân biệt màu da, tôn giáo, quốc gia đều được nương mình trong ánh hào quang của đức Phật A Di Đà, buông xuống vạn duyên, xả mọi oán thù để siêu sanh về Tịnh Độ.


Dưới đây là một vài hình ảnh từ Đàn Cầu Nguyện A Di Đà nói trên.
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites