Pages

03 January 2021

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG KHOÁ TU HỌC BÁT QUAN TRAI 18-19.07-2020 VỪA QUA TẠI CHÙA PHẬT HUỆ FRANKFURT AM MAIN


Xin trân trọng giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh khoá tu Bát Quan Trai và Lễ Chư Tăng Nhập hạ ngày 20-21.06.2020 tổ chức tại Chùa Phật ...


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites