Pages

03 January 2021

VIDEO LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2564 NGÀY THỨ BẢY 16.05.2020 TẠI FRANKFURT AM MAIN

 


Trân trọng giới thiệu cùng quý Phật tử Lễ Cúng Dường Trai Tăng Đại Lễ Phật Đản PL.2564 tổ chức tại chùa Phật Huệ ngày 16.05.2020


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites