Pages

03 January 2021

NHỮNG HÌNH ẢNH KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI VÀ LỄ CHƯ TĂNG NHẬP HẠ NGÀY 20-21.06.2020 TẠI CHÙA PHẬT HUỆ

 


Xin trân trọng giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh khoá tu Bát Quan Trai và Lễ Chư Tăng Nhập hạ ngày 20-21.06.2020 tổ chức tại Chùa Phật Huệ0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites