Pages

18 July 2016

TÀ SƯ LÀ AI?

Tà sư lớn nhất, ma vương lớn nhất là truyền hình. Những tiết mục biểu diễn trong truyền hình đều bạo lực, sắc tình, yêu ma quỷ quái, khiến trẻ thơ nhỏ tuổi mỗi ngày xem thấy đều bị ma vương thả một lưới gom gọn. Đó là tà sư nói pháp...

HT TỊNH KHÔNG

Việc hộ pháp thật không dễ dàng. Chúng ta ở thời đại này nhất định phải khéo giữ mình, bảo hộ chính mình. Mỗi ngày đọc tụng kinh điển, tư duy nghĩa kinh, y giáo phụng hành, thân khẩu ý ba nghiệp mới không phạm phải lỗi lầm. Khi có định huệ thì không thể bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Thế Tôn trong kinh Lăng Nghiêm nói thời đại này là thời kỳ mạt pháp, “tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng”. Chúng ta có thể nhận biết ai là tà sư hay không? Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, hễ cám dỗ, mê hoặc chúng ta, khiến chúng ta rời chánh pháp thì đó đều là tà sư. Ra chợ đi một vòng, xem qua một số sản phẩm mới, vừa nhìn thì liền động tâm, lòng tham khởi lên, tâm được mất xuất hiện, đó đều là tà sư. Không phải chỉ người ngồi nói chuyện mới là tà sư, mà những thứ bày ra trước mắt thảy đều là tà sư. Phim ảnh truyền hình, quảng cáo, thậm chí thời trang của giới trẻ với những chiếc áo có in hình yêu ma quỷ quái, đó đều là tà sư, làm cho chúng ta xem và động tâm

Tà sư lớn nhất, ma vương lớn nhất là truyền hình. Những tiết mục biểu diễn trong truyền hình đều bạo lực, sắc tình, yêu ma quỷ quái, khiến trẻ thơ nhỏ tuổi mỗi ngày xem thấy đều bị ma vương thả một lưới gom gọn. Đó là tà sư nói pháp.

(Trích Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ giảng giải lần 10 – phần 4)

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites