Pages

10 July 2016

THÔNG BÁO - LỄ CÚNG CHUNG THẤT TIẾN SĨ RUPERT NEUDECK

Sự hiện diện đông đảo của quý vị không chỉ giúp cho Lễ cúng Chung Thất TS. Neudeck được thêm phần viên mãn, hơn thế đó còn là một hành động tri ơn với một Đại ân nhân đã từng mang lại tương lai và sự sống cho hơn chục ngàn người Việt trong hành trình đi tìm tự do...

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Để tri ơn những nghĩa cử cao đẹp và tấm lòng từ bi vô hạn mà TS. Rupert Neudeck đã dành cho những Thuyền Nhân Việt Nam trong những năm đầu thập niêm 80… Chùa Phật Huệ sẽ tổ chức Lễ Cúng Chung Thất Ngài TS. Rupert Neudeck. Nay trân trọng kính mới quý Đạo hữu, quý Phật tử, quý Đồng hương về chùa tham dự lễ cúng Chung Thất được tổ chức:

Địa Điểm: Chùa Phật Huệ - Hanauer Landstr.443 – 60314 Frankfurt am Main

Thời Gian: 10.30 giờ ngày Chủ Nhật 17.07.2016

Sự hiện diện đông đảo của quý vị không chỉ giúp cho Lễ cúng Chung Thất TS. Neudeck được thêm phần viên mãn, hơn thế đó còn là một hành động tri ơn với một Đại ân nhân đã từng mang lại tương lai và sự sống cho hơn chục ngàn người Việt trong hành trình đi tìm tự do và cập bến trên mảnh đất Tây Âu - Nước Đức đầy phồn thịnh này…
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Chùa Phật Huệ

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites