Pages

30 April 2016

ĐÀN PHÁP CHUẨN ĐỀ - PHẦN 3

Khung cảnh Chư Tôn Đức Tăng Ni hướng dẫn các Phật tử nghi thức vào Đàn Bố Sắc Trí Ca Pháp và trì Chú Chuẩn Đề ngày 24.04.2016


Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ ALBUM


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites