Pages

13 January 2016

TU BÁT QUAN TRAI - CÙNG NHAU THANH TỊNH THÂN-KHẨU Ý

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh ghi lại từ khoá tu học Bát Quan Trai do chùa Phật Huệ tổ chức trong hai ngày 09-10.01.2016 vừa qua tại Frankfurt am Main - Đức Quốc.
Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ ALBUM

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites