Pages

14 January 2016

PHÂN ƯU

http://dienhoasun.com/upload/hinhanh/hoa-dam-tang333.jpgThầy Trụ trì Thích Từ Trí và toàn thể Phật tử chùa Phật Huệ thành tâm chia buồn cùng gia đình Anh Chị Chơn Hàn và Trí Nhiên, đồng thời nguyện cầu Hương Linh cụ Bà sớm vãng sinh về Miền Cực Lạc.
Nhận được tin thân mẫu anh Lâm Hồng Nguyên Pháp danh Chơn Han là:

Cụ Bà Trần Thục Hương

Pháp danh Kim Nghị

Sanh năm  1925

Tạ thế ngày 01.01.2016 tại Los Angeles

Thương thọ 91 tuổi

Thầy Trụ trì Thích Từ Trí và toàn thể Phật tử chùa Phật Huệ thành tâm chia buồn cùng gia đình Anh Chị Chơn Hàn và Trí Nhiên, đồng thời nguyện cầu Hương Linh cụ Bà sớm vãng sinh về Miền Cực Lạc.0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites