Pages

26 October 2018

CHUYẾN HÀNH HƯƠNG NỐI VÒNG TAY LỚN CỦA CHÙA PHẬT HUỆ VÀ HỘI TỪ THIỆN ĐỨC-VIỆT „CHANCE TO GROW“

Trong chuyến hành hương này phái đoàn của chùa Phật Huệ và Hội Từ Thiện „CHANCE TO GROW“ đã đến Tỉnh Tây Ninh để phát 20 chiếc xe lăn cho các em nhỏ bị tàn tật, giúp cho các em có được phương tiện đi lại và học tập. 

Như nhà chùa đã thông báo, từ ngày 18.10.2018 đến ngày 04.11.2018 TT Trụ Trì Thích Từ Trí cùng đại diện chư Tôn Đức Tăng Ni chùa Phật Huệ và đại diện Hội Từ Thiện Đức-Việt „CHANCE TO GROW“ đã hành hương về Việt Nam để phát quà từ thiện và chuyển số tịnh tài đã quyên góp được từ những Bữa Cơm Nối Vòng Tay Lớn và Đại Lễ Vu Lan PL.2562 vừa qua cho các trẻ em nghèo và khuyết tật tại Việt Nam. 

Trong chuyến hành hương này phái đoàn của chùa Phật Huệ và Hội Từ Thiện „CHANCE TO GROW“ đã đến Tỉnh Tây Ninh để phát 20 chiếc xe lăn cho các em nhỏ bị tàn tật, giúp cho các em có được phương tiện đi lại và học tập. 

Những ngày kế đó phái đoàn đã về Tỉnh Mỹ Tho và phối hợp cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Việt Nam  và đã mua 500kg cá các loại để làm lễ phóng sanh trên sông Mỹ Tho.

Dưới đây là một số hình ảnh được phái đoàn ghi lại từ những chuyến hành hương từ thiện nói trên.


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites