Pages

04 October 2018

VU LAN – MÙA CẢM NIỆM ÂN ĐỨC CỦA CHA MẸ

Thứ Bảy ngày 01.09.2018 vừa qua chùa Phật Huệ đã tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL.2562 dưới sự chứng minh của Chư tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni đến từ Việt Nam và Đức Quốc...

*Vào lúc 10.30 giờ các Phật tử khắp nơi đã vân tập nơi Đại Hùng Bảo Điện, cùng nhau niệm vang hồng danh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cung nghinh phái đoàn chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni quang lâm Bảo Điện khai mừng Đại Lễ Vu Lan PL.2562.

*Sau nghi thức dâng hương, bạch Phật, các Phật tử đã được Chư Tôn Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni hướng dẫn tụng Kinh Vu Lan Bồn nhằm tưởng niệm công đức của Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên và cũng là tưởng niệm, tri ân công đức sâu nặng của các bậc dưỡng dục sanh thành, đồng cùng nhau nguyện cầu cho quốc thới dân dân, muôn dân chúng sanh đồng an lạc và cùng cầu nguyện cho các bậc cha mẹ hiện tiền cũng như đã quá vãng cùng được tăng long phước thọ và siêu sanh về miền an lạc.

*Cũng trong Đại Lễ Vu Lan này các Phật tử còn được tham dự cúng dường tứ vật dụng khi Chư Tôn Đức Tăng Ni khất thực; khoá Lễ cúng dường Trai Tăng vào lúc 12.00 trưa và Đại Lễ Vu Lan Bông Hồng Cài Áo vào lúc 14.00 giờ cùng ngày. Đây là cơ hội để các Phật tử khắp nơi biểu tỏ tấm lòng tri ân công đức độ sanh đối với Chư Tôn Đức Tăng Ni – Những sứ giả của Như Lai – những người đã mang ánh sáng, giáo Pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật phá tan màn đêm đen tối của vô minh, giúp cho mọi người, mọi nhà cùng biết hồi đầu, thức ngộ, nhất tâm hành trì theo con đường chánh đạo mà Đức Bổn Sư đã giáo truyền, mang lại cuộc sống đời-đạo cùng an lạc.

*Vào lúc 15.30 giờ HT Giảng Sư Thích Minh Thành đến từ Việt Nam nhân chuyến hoằng dương Phật pháp tại Âu Châu đã quang lâm đạo tràng và ban cho các Phật tử một thời pháp về ân Cha, nghĩa Mẹ với chủ đề: Mẹ Là Quán Thế Âm (Video sẽ được cập nhật trong những ngày tới).

*Vào lúc 19.00 giờ tối cùng ngày TT Trụ Trì Thích Từ Trí đã ban lời đạo từ khai mạc Đêm Văn Nghệ Mừng Đại Lễ Vu Lan PL.2562 với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ đến từ Mỹ Quốc: Mạnh Quỳnh, Ngọc Huyền cùng các ca sĩ đến từ Âu Châu và Đức Quốc và đã được khép lại hoàn mãn vào lúc 2.00 giờ sáng ngày 02.09.2018 (Video sẽ được upload trong những ngày tới). 

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại từ Đại lễ Vu Lan ngày 01.09.2018 vừa qua.


Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình
để xem ALBUM 

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites