14 tháng 2 2016

NGHINH XUÂN VẠN HẠNHhttp://www.wn.com.vn/product_images/f/112/hoa-dao-tet-2015_1__43674_std.jpgNghiệp lành tô điểm hôm nay

Phước lành thêm lớn ngày mai sáng ngời.


Chúc nhau thật ý đẹp lời
Nghinh xuân Vạn Hạnh về chơi mọi nhà!


Bính thân năm mới về rồi
Khắp cùng sông núi rạng ngời sắc xuân
Chúc cho bạn hữu xa gần
12 tháng chẵn trọn phần An Khang
Chúc cho tín nữ thiện nam
Tín tâm càng phát Thiện tâm càng đầy
Đem lòng phụng sự dựng xây
Cao toà Phước Đức vững dày Đạo tâm
Cội gốc đã khéo bồi vun
Trái hoa Tài Lộc kết đơm tháng ngày
Nhọc gì bói hỏi cầu may
Hao công tổn sức lo rày sầu mai
Nghiệp lành tô điểm hôm nay
Phước lành thêm lớn ngày mai sáng ngời.
Chúc nhau thật ý đẹp lời
Nghinh xuân Vạn Hạnh về chơi mọi nhà!

Xuân Bính Thân 2016 - Thích Thanh Hương


0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites