Pages

04 October 2018

BỮA CƠM CHAY NỐI VÒNG TAY LỚN – BAO GẠO TÌNH THƯƠNG - HẠT GẠO NGHĨA TÌNH

 „Một miếng khi đói bằng một gói khi no“! Câu thành ngữ này không chỉ nói lên sự quan tâm, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau khi xa cơ, hoạn nạn, xa hơn nó còn nói lên những tấm lòng „Lá lành đùm lá rách“ của những người Phật tử nói chung và những người con Việt xa quê nói riêng, dẫu là ngàn trùng xa cách nhưng dòng máu Lạc Hồng vẫn chưa từng nguôi lạnh…
Ngày 23.09.2018 vừa qua chùa Phật Huệ đã tổ chức "Bữa Cơm Chay Nối Vòng Tay Lớn" lần thứ hai. 

Đây là một trong những việc làm từ thiện của chùa nhằm giúp cho các Phật tử tăng thêm thiện duyên với Tam Bảo cũng như đồng hướng tâm về quê hương Việt nam, đặc biệt là chia sẻ những đau thương, mất mát với những trẻ em mồi côi, thương tật cũng như những hoàn cảnh khó khăn không nơi trợ dưỡng ở trong nước.

Trong „Bữa Cơm Chay Nối Vòng Tay Lớn” TT Trụ Trì Thích Từ Trí đã thay mặt Chư Tôn Đức Tăng Ni ban lời đạo từ và hoan hỉ tán thán những tấm lòng thiện tâm của các Phật tử Đức-Việt đã không quản ngại bỏ thời gian, công sức phát tâm về chùa cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni chuẩn bị và tham dự Bữa Cơm Chay Từ Thiện cũng như cùng nhau hùn tịnh tài đóng góp cho chương trình từ thiện của chùa nhằm cứu trợ những mảnh đời bất hạnh tại Việt Nam. 

Trong „Bữa Cơm Chay Nối Vòng Tay Lớn“ lần này nhằm tạo nhân duyên cho các Phật tử phát tâm thí xả, chùa Phật Huệ sáng kiến ra những bao gạo nhỏ với chủ đề: „Bao gạo tình thương – Hạt gạo nghĩa tình“, bằng cách này mỗi Phật tử phát tâm sẽ dùng tịnh tài có trị giá 5€ và sẽ tuỳ thỉnh những bao gạo nhỏ này. Sáng kiến trên đã được các Phật tử Đức-Việt vô cùng hoan hỉ tán thán và cho đến cuối bữa cơm các Phật tử đã phát tâm thỉnh hết những „Bao gạo tình thương – Hạt gạo nghĩa tình“ nói trên.

Cũng trong „Bữa Cơm Chay Nối Vòng Tay Lớn” lần này anh Philip - một Phật tử người Đức đã đại diện cho Hội Từ Thiện „CHANCE TO GROW“ của chùa Phật Huệ nói lên những tiêu chí và những hoạt động của Hội trong suốt những năm qua và đã kêu gọi các Phật tử Đức-Việt đồng phát tâm ủng hộ nhằm giúp cho quỹ từ thiện của Hội được duy trì và phát triển lâu bền.

Trong phần tổng kết vào cuối bữa ăn, đại diện cho Hội Từ Thiện „CHANCE TO GROW“ và đại diện Phật tử người Việt đã thông báo tổng số tịnh tài quyên góp được từ hai „Bữa Cơm Chay Nối Vòng Tay Lớn”:
- Lần một: ngày 24.06.2018 là 1510€;
- Lần hai: quyên góp được từ Đêm Văn Nghệ Mừng Vu Lan PL.2562 tổ chức ngày 01.09.2018 vừa qua là 1500€.
- Lần ba: ngày 23.09.2018 là 1419€
- Quyên góp từ nhưng nhà hảo tâm ẩn danh là: 571€
Tổng số là 5000€ sẽ được Hội Từ Thiện của chùa mang về Việt Nam trong dịp tới, nhằm ủng hộ kịp thời cho chương trình khuyến học cũng như trợ sinh cho các trẻ em nghèo, tật bệnh và những người bệnh không nơi nương tựa tại Việt Nam.

„Một miếng khi đói bằng một gói khi no“! Câu thành ngữ này không chỉ nói lên sự quan tâm, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau khi xa cơ, hoạn nạn, xa hơn nó còn nói lên những tấm lòng „Lá lành đùm lá rách“ của những người Phật tử nói chung và những người con Việt xa quê nói riêng, dẫu là ngàn trùng xa cách nhưng dòng máu Lạc Hồng vẫn chưa từng nguôi lạnh…

Ban Tổ Chức xin thành kính tri ân những thiện tâm của quý Phật tử Đức-Việt đã tham gia, trợ duyên và đóng góp công sức, tịnh tài cho „Bữa Cơm Chay Nối Vòng Tay Lớn” lần này thêm phần hoàn mãn. 

Nguyện chúc quý Phật tử cùng gia quyến bồ đề tâm không thoái chuyển, thân tâm thường an lạc, cuộc sống đời-đạo đều vạn sự kiết tường, như ý.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Chùa Phật Huệ


Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình
để xem ALBUM


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites