25 March 2017

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐỐT ĐÈN HOA ĐĂNG KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI 18-19.03.2017


Những hình ảnh trong Đêm Thắp Đèn Hoa Đăng khoá tu Bát Quan Trai do chùa Phật Huệ tổ chức ngày 18-19.03.2017 vừa qua tại Frankfurt am Main...

Xin hoan hỉ click lên tấm hình 
để xem toàn bộ ALBUM


0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites