Pages

25 March 2017

TU BÁT QUAN TRAI - CÚNG DƯỜNG ĐÈN HOA ĐĂNG – THÁP SÁNG TÂM CHÁNH NIỆM

Nguyện rằng những ngọn đèn hoa đăng được tiếp nhận và đốt lên trong trong khoá Tu Bát Quan Trai vừa qua sẽ mãi được toả sáng, đốt cháy bao nhiêu não phiền nghiệp chướng sâu dày, soi sáng cho chúng ta trong đêm trường u minh tăm tối, cho Tuệ giác được khơi nguồn, cho Bồ đề tâm bất diệt...
Cúng dường hoa đăng là một trong những hình thức cúng dường phổ biến trong đạo Phật. Lục chủng cúng dường gồm: hương, hoa, đăng, đồ, quả, nhạc. Đây không chỉ là một nét đẹp mang nhiều ý nghĩa văn hoá Phật giáo nổi bật, mà nó đã trở thành một nghi thức đặc sắc trong nếp sống Đạo của người Phật tử.

Lễ Hội Hoa Đăng bắt nguồn từ thời Đức Phật còn tại thế.

Chuyện kể rằng, vua A Xà Thế cùng các công tôn vương tử, những trưởng giả giàu có và dân chúng trong thành vì ngưỡng mộ ân đức giáo hoá của đức Thế Tôn đã phát tâm dâng cúng dầu đèn lên Đức Phật và Giáo đoàn của ngài.

Lễ hội hoa đăng được tổ chức rất tráng lệ đã làm nức lòng mọi người dân trong nước, trong đó có một bà lão ăn xin hàng ngày chỉ biết xin ăn để duy trì mạng sống. Tuy chưa một lần được gặp đức Phật nhưng tâm bà vẫn luôn thường nhớ Phật và quý kính Ngài. Bà lão tự nghĩ với thân phận nghèo hèn như vậy mình chỉ có khả năng cúng dường Phật Pháp Tăng một ngọn đèn nhỏ nhoi, nhưng bà đã tâm nguyện rằng: Ngọn đèn này xin được dâng lên đức Thế Tôn, Ngài là bậc đại từ đại bi, người đã đem Pháp cam lồ cứu giúp chúng sanh muôn loài thoát khỏi biển khổ sanh tử luân hồi. Hạnh nguyện cao thượng và bồ đề tâm vì tha nhân của bà lão đã được đức Phật chứng tri.

Với lòng kính ngưỡng thiết tha, bà lão ăn xin đã dốc hết số gia tài của mình nhưng chỉ được vẻn vẹn 2 xu, bà lão đã mua cây đèn nhỏ và dầu thắp.

Trải mấy ngày đêm lễ hội, điều mầu nhiệm đã xảy ra: ngọn đèn của bà lão ăn xin tuy nhỏ, dầu tuy ít ỏi, nhưng vẫn không hề tắt mà vẫn toả sáng rực rỡ giữa hàng ngàn ngọn đèn khác của các bậc vua quan, cận thần, trưởng giả… đã dần lịm tắt bởi dầu khô và gió chướng. Nguyên nhân nào khiến ngọn đèn của bà lão ăn xin được toả sáng như vậy? Đó là do Tâm của bà lão chỉ cầu mong ánh sáng từ bi và trí tuệ soi sáng đến muôn loài. Nhờ tâm thành kính, hiền lương thanh tịnh cao tột đó, nên ngọn đèn Phật tâm Phật tánh hiển hiện của bà lão vẫn còn sáng mãi không tắt. Những ngọn đèn khác tuy sang trọng hơn, lớn hơn, nhưng chúng được thắp lên từ tâm chúng sanh, phàm phu ích kỷ, vì lòng tham mong cầu riêng cho bản thân mà dâng cúng nên tất cả chỉ cháy sáng trong một thời gian ngắn rồi cũng đều lịm tắt.

Nương theo hạnh nguyện cao đẹp đó, ngày 18-19.03.2017 vừa qua, trong khoá Tu Bát Quan Trai do chùa Phật Huệ tổ chức, Chư Tôn Đức Tăng Ni đã tổ chức „Đêm Thắp Đèn Hoa Đăng“ để cúng dường mười phương Chư Phật và Chư Bồ Tát. Trong không gian tịnh lắng của chốn thiền môn lúc về đêm, những ngọn đèn hoa đăng được chư Tôn Đức Tăng Ni và các Phật tử truyền nhau thắp sáng và đã cháy bừng lên trong khuân viên Đại Hùng Bảo Điện chùa Phật Huệ.

TT Trụ Trì Thích Từ Trí đã thay mặt chư Tôn Đức Tăng Ni cung kính dâng đèn hoa đăng trước bàn thờ Phật, kế đó Thượng Toạ đã cùng chư Tôn Đức Tăng Ni hướng dẫn các Phật tử dâng cao đèn hoa đăng để nguyện cầu cho thế giới luôn được chung sống trong hoà bình; tổ quốc và nhân dân Việt Nam được sống trong an lạc; các Phật tử cùng gia đình đều trưởng dưỡng đạo tâm, tiêu tai tất thảy mọi ách nạn…

Cúng dường ánh sáng để chúng ta được ánh sáng và cũng là tiếp nhận ánh sáng từ bi từ đức Phật, khơi nguồn ánh sáng của tuệ giác cháy lên trong trái tim mỗi người. Sâu xa hơn là thắp lên những tâm niệm An lành, trưởng dưỡng những thiện căn vốn hiện có trong tâm thức mỗi chúng sanh, làm cho mảnh đất tâm được soi sáng, xua tan những u minh tối tăm - nơi ẩn chứa những mầm độc tố tham hận si mê, não phiền, nghiệp chướng, đem lại ánh sáng của niềm tin, an lạc và giải thoát.

Thế nên, mỗi khi chúng ta thắp lên một ngọn đèn, đốt lên một ngọn nến để cúng dường Tam Bảo, hãy tâm tâm niệm niệm:

"Thắp lên một ngọn đèn
Cúng dường vô lượng Phật
Một tâm niệm an lành
Làm rạng ngời mặt đất."

Lễ hội hoa đăng chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi được thắp lên từ những tâm niệm chí thành, chí kính, được vậy những ngọn đèn hoa đăng mới có thể toả sáng và cháy mãi trong trái tim của người hiến cúng. Nguyện rằng những ngọn đèn hoa đăng được tiếp nhận và đốt lên trong trong khoá Tu Bát Quan Trai vừa qua sẽ mãi được toả sáng, đốt cháy bao nhiêu não phiền nghiệp chướng sâu dày, soi sáng cho chúng ta trong đêm trường u minh tăm tối, cho Tuệ giác được khơi nguồn, cho Bồ đề tâm bất diệt.

Đây đóa hoa lòng, đóa tâm đăng
Đệ tử thành tâm nguyện cúng dường
Đốt cháy não phiền muôn triệu kiếp
Sáng mãi lòng con giữa đêm trường.

Nam Mô Đăng Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chùa Phật Huệ
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites