Pages

02 December 2016

TU BÁT QUAN TRAI - PHÁT BỒ ĐỀ TÂM TIN SÂU NGUYỆN THIẾT

Người niệm Phật là tâm luôn hướng về Tịnh Độ tức cảnh giới Cực Lạc của Phật A Di Đà, nhưng làm thế nào để hội đủ thiện căn-phước đức-nhân duyên? 

Ngày 12-13.11.2016 vừa qua Chùa Phật Huệ đã tổ chức khoá Tu Bát Quan Trai lần thứ 4 trong năm nhằm giúp cho các Phật tử có thêm cơ hội trưởng dưỡng đạo tâm trên bước đường tu học.

Vào lúc 14.00h ngày 11.11.2016 ĐĐ Thích Đồng Thuận thay mặt Thầy Trụ trì (vì có bận Phật sự nơi xa) và chư Tôn Đức Tăng Ni chùa Phật Huệ đã làm lễ Thọ Bát Quan Trai Giới cho các giới tử tham dự khoá tu. 

Sau Phần thọ giới, ĐĐ Thích Đồng Thuận đã có một thời pháp với chủ đề: PHÁT BỒ ĐỀ TÂM - TIN SÂU - NGUYỆN THIẾT TRÌ NIỆM HỒNG DANH A DI ĐÀ PHẬT.
Đây là một chủ đề mang tính phổ cập trong giai đoạn tu học hiện nay, bởi khắp nơi, các đạo tràng phần lớn đều chủ trương, khuyến tấn các Phật tử tu học pháp môn Tịnh Độ, nhưng làm thế nào để sự tu học mang lại lợi lạc thiết thực và các Phật tử không xa rời giáo lý của đức Phật chỉ dạy, đó là điều vô cùng khó và nan giải. Vì lý do đó ĐĐ Thích Đồng Thuận đã chọn quyển Kinh Vô Lượng Thọ và trích dẫn một số phẩm tiêu biểu để lý giải cho các Phật tử hiểu, nắm bắt thật sâu vững những giáo lý nền tảng: Khổ-tập-diệt-đạo mà đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy cho một hành giả khi tu hành pháp môn niệm Phật cần phải thâm nhập…

Người niệm Phật là tâm luôn hướng về Tịnh Độ tức cảnh giới Cực Lạc của Phật A Di Đà, nhưng làm thế nào để hội đủ thiện căn-phước đức-nhân duyên? và làm thế nào để hành giả tu hành pháp niệm Phật không đi lệch hướng; khi xả báo thân sau 49 ngày chúng sanh sẽ đi về đâu? Tại sao người tu học thời nay thường dễ gặp ma sự?..v.v…đây cũng là những chủ đề được ĐĐ Thích Đồng Thuận đem ra phân tích vào trao đổi nhằm giúp các Phật tử nhận diện rõ hơn về kiến thức Phật học và quá trình tích luỹ, đúc kết kinh nghiệm tu học của bản thân…

Sau thời pháp, các Phật tử đã được chư Tôn Đức Tăng Ni hướng dẫn thực hành pháp niệm Phật và niệm Phật kinh hành…

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại từ buổi Thọ Bát Quan Trai Giới chiều ngày 11.11.2016 vừa qua.


 Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ ALBUM


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites