Pages

04 December 2016

PHẬT HUỆ ĐOÀN CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT MIỀN TRUNG

Hoà cùng những đau thương, mất mát của đồng bào Miền Trung bão lũ, những tháng vừa qua chùa Phật Huệ đã tiếp tục chung tay, giúp sức cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trong nước tổ chức.những chuyến viếng thăm, động viên, an ủi và phát quà từ thiện cho bà con vùng bão lũ Miền Trung Việt Nam. 

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại trong buổi phát quà cứu trợ những nạn nhân tại những vùng bị bão lụt tại Miền Trung Việt Nam trong những tháng vừa qua...

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites