28 March 2016

VIDEO CHUNG ĐÓN GIAO THỪA BÍNH THÂN 07.02.2016

Giao thừa được về chùa cùng chung đón xuân là một nhân duyên vô cùng quý báu không phải ai cũng có được, đặc biệt là với những người Việt sống xa quê hương, vì gia duyên ràng buộc, vì cách trở đường xa...
thì cơ hội đón Tất niên tại Chùa lại càng quý báu hơn. Quý báu bởi đó là cơ hội duy nhất trong năm mọi người tạm được xa rời cuộc sống bộn bề nơi đất khách để dành cho mình, cho con em mình những khoảnh khắc thanh lạc của cuộc sống tâm linh; quý báu hơn nữa đó là cơ hội được về chùa - gần gũi Tam Bảo, được thính pháp, nghe kinh, được cùng nhau sám hối để tiêu tai ách nạn, nguyện cầu cho nhau một năm mới nhiều niềm vui và an lạc...

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites