Pages

22 March 2016

NHỮNG HÌNH ẢNH KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI 19-20.03.2016

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh từ khoá tu Bát Quan Trai do chùa Phật Huệ tổ chức trong hai ngày 19-20.03.2016 vừa qua tại Frankfurt am Main...

 Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ Album

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites