Pages

05 September 2015

THƯ MỜI THUYẾT PHÁP 11.10.2015

http://phapthi.vus.vn/assets/uploads/1424573523.jpgChùa Phật Huệ trân trọng kính mời quý Đạo hữu, quý Phật tử, quý Đồng hương về chùa tham dự buổi thuyết pháp do Đại Đức Thích Phước Tiến đến từ Việt Nam chủ giảng...


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chùa Phật Huệ trân trọng kính mời quý Đạo hữu, quý Phật tử, quý Đồng hương về chùa tham dự buổi thuyết pháp do:
Đại Đức Thích Phước Tiến đến từ Việt Nam chủ giảng.

THỜI GIAN: 14.00h ngày Chủ Nhật, 11.10.2015

 
ĐỊA ĐIỂM: Tại Chùa Phật Huệ - Hanauer Landstr.443 - 60413 Frankfurt a.Main

Nay trân trọng thông báo để quý Đạo hữu, quý Phật tử và quý Đồng hương biết và sắp xếp thời gian đến tham dự buổi thuyết pháp quý báu này.
 

Chùa Phật HuệXin hoan hỉ clicken lên tấm hình để xem khổ lớn


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites