Pages

16 September 2015

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ VU LAN PL.2559 - PHẦN 1

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh trong Đại Lễ Vu Lan PL.2559 được tổ chức ngày 12.09.2015 vừa qua tại chùa Phật Huệ - Đức Quốc...
Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình 
để xem toàn bộ Album

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites