Pages

04 November 2023

MEDIZIN BUDDHA-FEST VON SAMSTAG 11.11.2023 BIS SONNTAG 12.11.2023


Nhân ngày vía Đức Phật Dược Sư thành đạo 30.09AL, chùa Phật Huệ sẽ tổ chức Pháp Hội Dược Sư từ 10.30 giờ ngày Thứ Bảy 11.11.2023 đến 16.00 giờ ngày Chủ Nhật 12.11.2023, dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đại Đức Tăng Ni Chùa Phật Huệ, để nương nhờ nguyện lực của Chư Tôn Đức, cầu an, giải oan kết cho Phật tử chúng ta.Chi Bộ Đức Quốc - CHÙA PHẬT HUỆ
Hanauer Land Str.443 – 60314 Frankfurt am Main
Email: chuaphathue2018@gmail.com oder info@phathue.de
Ban Tri Sự - Mobile: 0170-3426598 oder 0172-9814358
THƯ MỜI
Kính gởi: Quý Ðạo Hữu, quý Phật Tử
Trích yếu: v/v Mời tham dự Pháp Hội Dược Sư Hộ Quốc Tiêu Tai Giải Nạn tổ chức tại chùa PHẬT HUỆ từ ngày Thứ Bảy 11.11.2023 đến ngày Chủ Nhật 12.11.2023
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa Quý Đạo Hữu, Phật tử xa gần,
Nhân ngày vía Đức Phật Dược Sư thành đạo 30.09AL, chùa Phật Huệ sẽ tổ chức Pháp Hội Dược Sư từ 10.30 giờ ngày Thứ Bảy 11.11.2023 đến 16.00 giờ ngày Chủ Nhật 12.11.2023, dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đại Đức Tăng Ni Chùa Phật Huệ, để nương nhờ nguyện lực của Chư Tôn Đức, cầu an, giải oan kết cho Phật tử chúng ta.
Trong hai ngày Pháp Hội sự hiện diện đông đảo của quý Phật tử sẽ tạo nguồn năng lượng tích cực để cùng nhau niệm Phật Dược Sư, tụng kinh Dược Sư, trì chú Dược Sư, quán tưởng hạnh nguyện Đức Dược Sư, nhằm hộ quốc, tiêu tai, giải nạn và giúp cho bá tánh vạn linh đồng được sống trong hoà bình an lạc.
Ðể những nguyện cầu của chúng ta được thành tựu, Ban Tổ Chức hy vọng sẽ có muôn ngàn ngọn đèn Giải Trừ Oan Kết được thắp sáng để kết thành Ðại Nguyện Lực giúp cho Pháp Hội Dược Sư được bội phần viên mãn.
Kính chúc quý vị cùng bửu quyến vạn sự kiết tường an lạc.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Chùa Phật Huệ
Tỳ Kheo Thích Minh Phú,
*******
CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI DƯỢC SƯ
PROGRAMM MEDIZIN BUDDHA SEMINAR
THỨ BẢY - SAMSTAG 11.11.2023THỨ 11.11.2023
10.30h-11.45h: Khai Đàn - Sái Tịnh - Kiết Giới Đạo tràng tu Pháp Hội Dược Sư
- Eröffnung der Medizine Buddha Zeremonie -
Anleitung Lama Geshe Lobzang Tsewang
- Mantra rezitieren für inneren Frieden und Andacht für Verstorbene
12.00 giờ: Thọ trai - Mittagsessen in Achtsamkeit
14.00 - 15.00 giờ: TỤNG KINH DƯỢC SƯ PHẦN I
Sutra rezitieren für inneren Frieden und Andacht für Verstorbene -Teil I
15.00h-15.15h: Nghỉ 15 Phút giải lao - 15 Minuten Pause!
15.15h-16.00h: Trì Chú Dược Sư - Mantra Medizin Buddha rezitieren - Anleitung Lama Geshe Lobzang Tsewang
16.00h-16.15h: Nghỉ 15 Phút giải lao - 15 Minuten Pause!
16.15h-17.45h: TỤNG KINH DƯỢC SƯ PHẦN II
Sutra rezitieren für inneren Frieden und Andacht für Verstorbene -Teil II
18.00h: Ăn chiều trong chá nh niệm - Abendsessen in Achtsamkeit
19:15h.-20.30 giờ: Trì chú Dược Sư - Medizine Buddha Mantra rezitieren -
Anleitung - Lama Geshe Lobzang Tsewang
20.30h-20.45h: Nghỉ 15 Phút giải lao - 15 Minuten Pause!
20.45h-21.45h: Trì chú Dược Sư - Mantra Medizine Buddha rezitieren
22.00 : Chỉ tịnh (đi ngủ ) - Ruhezeit (schlafen)
CHỦ NHẬT - SONNTAG 12.11.2023CHỦ 12.11.2023
05.00h: Thức chúng - Aufwachen
05.30h-07.15h: Công phu sáng - Morgen Liturgie
08.00: Điểm tâm - Frühstück
09.00h-10.00h: Trì Chú Dược Sư
Mantra Medizine Buddha rezitieren
10.30h-12.00h: Tụng Kinh Cầu An-Cầu Siêu - Sutra rezitieren für inneren Frieden und Andacht für Verstorbene.
12.00h-13.00h: Cúng Quá Đường - Cúng Dường Trai Tăng Chung Thất Hương linh Mạc Thị Thanh Ngọc - PD. Như Bích
Mittagsessen - Opfergabe an den Sangha
15.00h-15.45h: Tụng Kinh Cầu An - Sutra rezitieren für inneren Frieden
15.45h: Hoàn mãn - Ende
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

1 Kommentare:

Your post radiates brilliance! Insightful, well-articulated, and truly captivating. Thanks for sharing your valuable perspective with us.

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites