Pages

01 September 2014

THƯ MỜI TẾT TRUNG THUNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hàng năm Chùa Phật Huệ đều tổ chức chung vui đón Tết Trung Thu và Rước Đèn Ông Sao (Laternenfest) nhằm mục đích bảo tồn nền văn hóa Việt  và tạo cơ hội cho các cháu thiếu nhi Việt Nam và Đức quốc có dịp gặp gỡ nhau để cùng chung vui, ca - múa - hát theo phong tục truyền thống của quê hương. 
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites