12 September 2014

CÔNG ĐÚC TỤNG KINH NIỆM PHẬT CHUYỂN HOÁ NGHIỆP LỰC - Seattle, Hoa Kỳ - ĐĐ Thích Giác Nhàn


http://www.phoquang.org/uploads/News/pic/small_1286813554.nv.jpgTôi nói rằng: “Thưa quý vị oan gia trái chủ trên thân mẹ tôi, xin quý vị hãy khoan dung tha thứ cho lỗi lầm của mẹ tôi. Vì vô minh nên trước kia mẹ tôi đã làm tổn hại đến quý vị. Nay tôi xin thành tâm sám hối thay thế cho mẹ tôi. Tất cả công đức lành tôi xin hồi hướng đến cho quý vị để quý vị vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Giờ đây tôi xin niệm Chú Vãng Sanh để tất cả quý vị có thể về với Phật.” Và lúc ấy tôi đã nhiếp tâm vào từng câu thần chú phát ra từ trong tâm tưởng, cùng lúc quán tưởng từng con vi trùng từ nơi cổ mẫu thân đang ngự trên hoa sen bay về phía Phật A Di Đà.Chủ giảng: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Địa Điểm: Seattle - USA


DVD 1
DVD 2

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites