Pages

31 May 2014

Phật Huệ - Mùa Phật Đản Đã Về...

Ghi nhanh một số hình ảnh khung cảnh Đại Hùng Bảo Điện chùa Phật Huệ ngày Đại Lễ Phật Đản PL. 2558 - 31.05.2014...0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites