Pages

25 May 2014

Phật Huệ – Ngày Đoàn Kết Để Nguyện Cầu Cho Quê Hương

Buổi Lễ Cầu Nguyện Cho Việt Nam Không Có Chiến Tranh cũng là một nhân duyên quý báu, bởi nó không chỉ giúp cho những những Phật tử – Những người Việt đang sống xa quê hương, nơi đất khách quê người có thêm một cơ hội để xích lại gần nhau hơn, cùng sẻ chia, thông cảm, thấu rõ được ý nghĩa chân quý của tình người, của sự hoà bình, đoàn kết, hơn thế nó còn là nhân duyên để các Phật tử cùng nhau thắp sáng ngọn lửa trí tuệ, tấm lòng từ bi trong mỗi người, mỗi nhà để cùng dìu dắt, bổ trợ cho nhau trên bước đường hoàn thiện chính mình, làm lành, lánh dữ để cuộc sống đời-đạo đều được vẹn toàn, an lạc.

Hoà cùng với những trăn trở của người dân đất Việt trước việc chính quyền Trung Quốc  ngày càng trở nên hung hăng trong việc xâm lấn và gây hấn trên biển đảo của quê hương trong những ngày qua, ngày 25.05.2014 vào hồi 10.30 giờ, dưới sự hướng dẫn của Thượng Toạ Trụ Trì Thích Từ Trí cùng Tăng Đoàn chùa Phật Huệ, Phật tử khắp nơi đã quy tụ về chùa để cùng nhau làm Lễ Cầu Nguyện cho tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. 


Nam Mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quán Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện

Đây là lần thứ hai trong tháng chùa Phật Huệ  tổ chức lễ cầu nguyện với lòng mong mỏi cho một Việt Nam thoát khỏi khổ nạn chiến tranh và đồng nguyện cầu cho một thế giới hoà bình chúng sanh an lạc. 

 TT Trụ Trì Thích Từ Trí cùng Chư Tăng chùa phật Huệ cung kính đảnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát và nguyện cầu Ngài từ bi gia hộ cho quê hương Việt Nam thoát khỏi khổ nạn chiến tranh

Tiểu cảnh Quán Thế Âm Du Thuyền Bát Nhã được bài trí trang trọng giữa nơi Đại Hùng Bảo Điện đã gợi cho các Phật tử nhớ đến hình ảnh của vị Đại Bồ Tát với tấm lòng đại từ, đại bi, đại hỉ xả cùng 12 Đại nguyện của Ngài, trong đó phải kể đến đại nguyện thứ 9: „Tạo pháp Thuyền du khổ hải Quán Âm Như Lai Độ Tận Chúng sanh nguyện“.  

 

Nương theo Đại Nguyện cao cả đó, trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Thượng Toạ Thích Từ Trí cùng Tăng Đoàn chùa Phật Huệ đã hướng dẫn các Phật tử trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa „Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn“ để cùng tri ân công đức về tấm lòng đại từ, đại bi của Ngài và cùng ngưỡng nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát khởi lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn, giúp cho đất nước Việt Nam tránh xa những khổ nạn chiến tranh, mang đến cho mọi người mọi nhà trên dải đất Việt Nam niềm tin về lẽ phải, tấm lòng bao dung, hướng thiện – Cái nhân để đem lại cuộc sống an lạc thái bình.

 


Buổi Lễ Cầu Nguyện Cho Việt Nam Không Có Chiến Tranh cũng là một nhân duyên quý báu, bởi nó không chỉ giúp cho những những Phật tử – Những người Việt đang sống xa quê hương, nơi đất khách quê người có thêm một cơ hội để xích lại gần nhau hơn, cùng sẻ chia, thông cảm, thấu rõ được ý nghĩa chân quý của tình người, của sự hoà bình, đoàn kết, hơn thế nó còn là nhân duyên để các Phật tử cùng nhau thắp sáng ngọn lửa trí tuệ, tấm lòng từ bi trong mỗi người, mỗi nhà để cùng dìu dắt, bổ trợ cho nhau trên bước đường hoàn thiện chính mình, làm lành, lánh dữ để cuộc sống đời-đạo đều được vẹn toàn, an lạc.  

  

Sau nghi thức tụng kinh nguyện cầu cho Quốc Thới Dân An, Tăng Đoàn chùa Phật Huệ cùng các Phật tử đã cùng nhau thắp nến, kinh hành và cùng hướng về tổ quốc Việt Nam thân yêu, niệm vang hồng danh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để nguyện cầu mang lại sự bình an cho dân tộc.
 

Chương trình Cầu Nguyện Cho Việt Nam sẽ tiếp tục được tổ chức trong những tuần lễ kế tiếp. Ban Tổ Chức mong rằng quý Phật tử, quý Đồng hương vì tương lai và tiền đồ của nước Việt, hãy cùng nhau đoàn kết, hoan hỉ về chùa cùng tham dự Lễ Cầu Nguyện trong những lần tổ chức tiếp theo…
BBT chùa Phật Huệ

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại trong buổi Lễ Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An ngày 25.05.2014:
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites