Pages

03 June 2014

Những Hình Ảnh Trong Đại Lễ Phật Đản PL. 2558 Tại Chùa Phật Huệ - Phần 1

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh ghi lại trong Đại Lễ Phật Đản PL 2558 được tổ chức ngày 31.05.2014 vừa qua tại chùa Phật Huệ...
 Thượng Toạ Trụ Trì Thích Từ Trí cùng các Tăng khách làm lễ Khai mạc 
Đại lễ Phật Đản PL. 2558 ngày 31.05.2014 tại chùa Phật Huệ

(Còn tiếp)
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites