31 tháng 12 2018

LỊCH PHẬT SỰ PHẬT HUỆ 2018


THƯ MỜI

THAM DỰ BUỔI THUYẾT PHÁP

Chủ Nhật 06.05.2018 

 VÀ ĐÀN PHÁP CHUẨN ĐỀ 05-06.05.2018  

clicken vào hình để xem khổ lớn

 
Mọi chi tiết xin quý vị hoan hỉ liên lạc:
Tel: 069 48449850 oder: 0176-81156716


Để xem chi tiết Phật Sự xin quý vị hoan 
hỉ clicken lên các tháng trong Năm 2016


 


 

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites