31 tháng 12 2017

LỊCH PHẬT SỰ PHẬT HUỆ 2017


THƯ MỜI

TU ĐÀN PHÁP CHUẨN ĐỀ
 Thứ Bảy 15.04.17 từ 14.00 giờ  
đến 14.00 giờ Chủ Nhật  16.04.17 
V BUỔI HOẰNG PHÁP 
Thứ Bảy 29.04.2017 

clicken vào hình để xem khổ lớn

 
Mọi chi tiết xin quý vị hoan hỉ liên lạc:
Tel: 069 48449850 oder: 0176-81156716


Để xem chi tiết Phật Sự xin quý vị hoan 
hỉ clicken lên các tháng trong Năm 2016
 


 

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites