31 tháng 12 2018

LỊCH PHẬT SỰ PHẬT HUỆ 2017


THƯ MỜI

KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI

Từ 28.10-29.10.2017 

clicken vào hình để xem khổ lớn

 


Mọi chi tiết xin quý vị hoan hỉ liên lạc:
Tel: 069 48449850 oder: 0176-81156716


Để xem chi tiết Phật Sự xin quý vị hoan 
hỉ clicken lên các tháng trong Năm 2016


 


 

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites