31 December 2019

LỊCH PHẬT SỰ PHẬT HUỆ 2018


THƯ MỜI ĐÓN GIAO THỪA
VÀ ĐÓN XUÂN KỶ HỢI
CÙNG ĐÊM VĂN NGHỆ
THỨ BẢY 09.02.2019

 

   

clicken vào hình để xem khổ lớn

 

Mọi chi tiết xin quý vị hoan hỉ liên lạc:
Tel: 069 48449850 oder: 0176-81156716


Để xem chi tiết Phật Sự xin quý vị hoan 
hỉ clicken lên các tháng trong Năm 2016


 


 

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites