31 tháng 12 2018

LỊCH PHẬT SỰ PHẬT HUỆ 2017


THƯ MỜI

ĐÓN XUÂN MẬU TUẤT 2018

Từ 15.02.2018 đến 18.02.2018 

clicken vào hình để xem khổ lớn

 


Mọi chi tiết xin quý vị hoan hỉ liên lạc:
Tel: 069 48449850 oder: 0176-81156716


Để xem chi tiết Phật Sự xin quý vị hoan 
hỉ clicken lên các tháng trong Năm 2016


 


 

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites