31 tháng 12 2017

LỊCH PHẬT SỰ PHẬT HUỆ 2017


THƯ MỜI

BUỔI HOẰNG PHÁP 
Đại Lễ Phật Đn Thứ Bảy 20.05.2017 

clicken vào hình để xem khổ lớn

 
Mọi chi tiết xin quý vị hoan hỉ liên lạc:
Tel: 069 48449850 oder: 0176-81156716


Để xem chi tiết Phật Sự xin quý vị hoan 
hỉ clicken lên các tháng trong Năm 2016
 


 

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites