31 December 2018

LỊCH PHẬT SỰ PHẬT HUỆ 2018


THƯ MỜI

THAM DỰ KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI

  THỨ BẢY 27.10.2018 ĐẾN

CHỦ NHẬT 28.10.2018

 

   

clicken vào hình để xem khổ lớn

 
Mọi chi tiết xin quý vị hoan hỉ liên lạc:
Tel: 069 48449850 oder: 0176-81156716


Để xem chi tiết Phật Sự xin quý vị hoan 
hỉ clicken lên các tháng trong Năm 2016


 


 

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites