Pages

25 September 2019

NHỮNG HÌNH ẢNH BẠCH TỔ - YẾT PHẬT – BỐ TÁT TRƯA 08-09-2019

Những hình ảnh Ban Kinh Sư do HT Thượng Thích Lệ Cẩn và HT Thích Trí Yên cùng Tăng Đoàn đến từ Việt Nam làm Lễ Bạch Tổ - Yết Phật - Bố tát tại Giác linh Đường trưa 08.09.2019...
Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ Album
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites